Eerste meters de lucht in bij windpark De Veenwieken, open dag snel vol

Stegeren/Arriërveld – Ze zijn vrijwel niet te missen, de twee grote hijskranen die in het bouwgebied van windpark De Veenwieken staan. Deze hijskranen zetten de verschillende mastdelen van de windmolens op elkaar, zetten bovenop de mast de gondel en hub, en brengen tot slot de wieken in positie. De eerste windmolen van het windpark is inmiddels de eerste meters lucht in gegaan. Deze windmolen -nummer 1- staat aan de noordkant van het windpark, vlak achter de stallen van Nature Porc aan de Verlengde Zestiende Wijk.

Deze eerste meters bestaan nog uit kleinere onderdelen aan de voet van de krap honderd meter hoog wordende windmolen. (De tien windmolens die in het gebied komen krijgen een ashoogte van 98 meter, en een tiphoogte -het bovenste puntje van een wiek als deze recht overeind staat- van 149,5 meter.) De molens zullen naar verwachting gezamenlijk zo’n 70 tot 75 miljoen kilowattuur per jaar gaan opleveren. De volgende weken wordt de windmolen, mits het weer dat toelaat, verder opgebouwd. De planning is dat na het bouwen van deze eerste windmolen er per twee weken twee windmolens gereedkomen.

Transporten

De afgelopen weken zijn de meeste windmolen onderdelen op de bouwlocaties aangekomen via de bijzondere transporten in de avond en nacht. Er zullen nu dan ook aanzienlijk minder van deze bijzondere transporten gaan plaats vinden. Wel worden, afhankelijk van de planning, de komende tijd nog mastdelen voor de windmolens aangevoerd. Deze mastdelen worden op afroep aangeleverd. Als er een windmolen kan worden opgebouwd, worden kort daarvoor de mastdelen aangevoerd.

Open dag

Nu de bouw van het windpark in volle gang is organiseren initiatiefnemers De Wieken en Pure Energie een open dag op de bouwterreinen. Op zaterdag 7 september zullen er rondleidingen worden gegeven over het windpark in aanbouw waarbij omwonenden en andere geïnteresseerden van dichtbij de windmolens in opbouw kunnen bekijken. Direct omwonenden kregen vooraf een brief, zodat zij zich met voorrang konden aanmelden. Medewerkers van de bedrijven geven tijdens de rondleidingen uitleg over de bouw van de windmolens, en over de windmolens zelf. Ook zullen vragen van belangstellenden worden beantwoord. Verzamelpunt is café-restaurant De Bootsman, waar de deelnemers een kwartier voor de start van de rondleiding aanwezig moeten zijn. Vanaf De Bootsman worden bezoekers naar de windmolens gebracht, en na afloop ook weer terug.

Belangstelling

Geïnteresseerden voor de open dag moesten zich vooraf aanmelden voor één van de zeven rondleidingen. Omdat het een bouwterrein betreft is het alleen mogelijk om onder begeleiding de terreinen te bezoeken. Voor elke rondleiding wordt anderhalf uur uitgetrokken. De eerste rondgang begint om 10:00, en de laatst groep vertrekt om 16:00. De inschrijving opende op 31 juli, en ongeveer twee dagen later waren alle 154 plekken voor de rondleidingen al gereserveerd. “We vinden het mooi dat er veel belangstelling is, maar beseffen ook dat we nu helaas mensen die zich nog willen aanmelden moeten teleurstellen”, aldus het energiebedrijf.

De Veiligheid staat voorop bij de bezoeken aan de bouwterreinen. Deelnemers moeten op de terreinen een veiligheidshesje aan, mogen niet op machines en materialen klimmen en kunnen het best stevige schoenen of laarzen dragen. De rondleidingen zijn niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en/of een rolstoel, scootmobiel, rollator of kinderwagen bij zich hebben.