Duizenden bezoekers bij Lammetjesdag bij schaapskooi Lemelerberg

Giethmen – Duizenden mensen hebben vandaag een bezoek gebracht aan de jaarlijkse Lammetjesdag bij schaapskooi Lemelerberg in Giethmen. Tussen elf uur vanmorgen en vier uur vanmiddag kon men met de lammetjes komen knuffelen. Dit jaar zijn het er meer dan 170. Op het terrein rondom de schaapskooi stonden vanmiddag verschillende kraampjes waar bijvoorbeeld streekproducten werden verkocht. Er was livemuziek en kinderen konden van alles knutselen. De Sis & Bro Bakery maakte verse mini pizza’s, en iets verderop werden verse stroopwafels gemaakt. Vrijwilligers vertelden over het werk dat de schaapskudde doet, en de terreinbeheerder gaf vanmiddag een aantal keren een excursie naar de heide. Daar werd verteld wat de inzet van de schapen betekend bij het beheer van de heide op de Lemelerberg. De bezoekers werd een bijdrage van 3 euro per persoon gevraagd. Donateurs en kinderen tot 12 jaar mochten gratis naar binnen.

Inhuur-herder

Het Landschap Overijssel zoekt een inhuur-herder voor de schaapskudde. De schaapskudde van het Landschap Overijssel blijft de Lemelerberg begrazen, maar zal dat in de toekomst niet meer in eigendom van de organisatie zelf doen. Het heidegebied op de Lemelerberg neemt toe. Iets waar het Landschap Overijssel samen met veel partners al jaren aan werkt. Deze uitbreiding betekent echter dat de huidige kudde van ruim 250 Veluwse heideschapen, een zeldzaam ras in Nederland, niet langer groot genoeg is om alle heide voldoende te kunnen begrazen.

Om het groeiende heidegebied op de Lemelerberg te kunnen blijven begrazen is een grote uitbreiding van de schaapskudde nodig. De kudde zal daarvoor moeten gaan groeien naar ruim 750 schapen. De stichting nam het besluit om het beheer van de schaapskudde uit te besteden omdat het managen van een drie keer zo grote kudde niet meer door haar zelf te organiseren is.

Daarom zoekt het Landschap Overijssel nu een herder die de huidige kudde kan overnemen, de kudde zal uitbreiden tot de benodigde 750 schapen, en hiermee voortaan de heide zal gaan begrazen. Vanaf 2020 wil de organisatie met deze ‘inhuur-herder’ aan de slag.

Veluwse heideschapen

De huidige schaapskudde van de Lemelerberg bestaat uit ruim 250 Veluwse heideschapen, een zeldzaam ras in Nederland. Het landschap vindt het vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang om dit oorspronkelijke ras, dat al eeuwen als landschapsbeheerder fungeert, te beschermen. Daarom streeft de organisatie ernaar dat de 500 nieuwe schapen ook Veluwse heideschapen zijn. De huidige kudde zal dan ook door de nieuwe herder moeten worden overgenomen. De huidige kudde blijft dus de Lemelerberg begrazen, maar doet in de toekomst alleen met 500 ‘collega’s’ extra, en onder toezicht van een andere herder.

Beheer

Het Landschap Overijssel beheert haar heideterreinen al tientallen jaren met schaapskuddes. De schapen voorkomen dat de heide dichtgroeit met gras. Daarnaast zijn de schapen goed voor de biodiversiteit; ze verspreiden zaden in hun vacht en ze zorgen met poepplekken en looppaden voor variatie in de heide. De begrazing van de heideterrein in Noordoost Twente en het Wierdense Veld besteedt het Landschap Overijssel al een paar jaar uit. Op de Lemelerberg werd tot nu toe altijd begraasd met een eigen kudde.