Dropping in Stegeren, en app met routes langs markante punten uit WOII in Ommen

Ommen – Nederland viert volgend jaar dat er 75 jaar in vrijheid wordt geleefd. Ook in Ommen zal uitvoerig aandacht worden besteed aan dit lustrumjaar, met herdenkingen en feestelijkheden. Om de invulling van het programma verder vorm te geven organiseert de Stichting Ommen 75 jaar vrijheid op dinsdag 14 mei om half acht ’s avonds een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Ommen. Iedereen die mee wil denken, of iets in het kader van 75 jaar vrijheid wil organiseren is dan van harte welkom. Wel vraagt de organisatie belangstellenden zich vooraf per mail aan te melden via stichtingommen75jaarvrijheid@kpnmail.nl.

Totaalplan

Achter de schermen van de stichting wordt hard gewerkt aan de plannen voor de viering van Ommen 75 jaar vrijheid. Het bestuur van de Ommer stichting is gevormd door vertegenwoordigers uit verschillende verenigingen en organisaties, in de persoon van Frits Welink, Roos ter Beek, Harry Woertink, Hans van Bruggen, Piet Horinga, Alice van den Nieuwboer en Gert Witte. Inmiddels hebben een aantal bestuursvergaderingen plaatsgevonden, en zijn de grote lijnen van het programma uitgezet.

Het lustrumjaar begint ingetogen op maandag 27 januari, de Holocaust Memorial Day, met een herdenking en een wandeling langs de Stolpersteine in Ommen. Op 11 april, de Bevrijdingsdag van Ommen, is een feestelijke viering. Op maandag 4 mei wordt op diverse plekken stil gestaan bij de Dodenherdenking en is er een stille tocht. Op dinsdag 5 mei is het Nationale Bevrijdingsdag met feest en gezelligheid.

Veteranen dag

Op zaterdag 4 juli is het Veteranen dag, met een dropping in Stegeren, optreden van het orkest van de Fanfare Bereden Wapens en andere bands in het centrum van Ommen. Op zaterdag 15 augustus zijn er weer diverse activiteiten ter gelegenheid van het wereldwijde einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor Ommer scholieren is er op zaterdag 24 oktober een educatief programma in het kader van de oprichting van de Verenigde Naties 75 jaar geleden, ook zijn er dan andere activiteiten en feest. Verder worden verspreid over het jaar 2020 doorlopende activiteiten gehouden zoals bijvoorbeeld een expositie in het Streekmuseum. Daarnaast wordt er gewerkt aan een app voor wandel- en fietsroutes die langs markante punten uit de Tweede Wereldoorlog in Ommen voeren.