Droogzetten en onderzoek stuw Junne door bezwaren vertraagd tot volgend jaar

Junne – De inspectie naar de bouwkundige toestand van de meer dan een eeuw oude stuw in de Vecht bij Junne is tot en met volgend jaar uitgesteld. De afgelopen maanden hebben het waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen inspraakprocedures gehouden door de omgevingsvergunning en het projectplan voor het noodzakelijke droogzetten ter inzage te leggen.

Het waterschap ontving zienswijzen van twee bezwaarmakers uit de buurt, maar die vormden geen aanleiding om het definitieve projectplan te wijzigen. Het definitieve projectplan is inmiddels ongewijzigd vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap, en ligt nu opnieuw ter inzage. De mensen die een zienswijze hebben ingediend kunnen in deze termijn een beroep instellen.

In augustus wilde het waterschap Vechtstromen beginnen met de werkzaamheden voor de constructie waarmee de stuw tijdelijk droog kan worden gezet. Maar door bezwaren die zijn ingediend op omgevingsvergunning bij de gemeente moet de aanleg van deze voorziening noodgedwongen worden uitgesteld tot na het hoogwaterseizoen.

Bezwaren

De gemeente Ommen wil de gevraagde omgevingsvergunning verlenen. Maar door het type bezwaren dat op de omgevingsvergunning is binnengekomen, vindt de behandeling hiervan door de Bezwarencommissie één zitting later dan gepland was plaats. Het college van B&W kan daarom pas in augustus een besluit nemen over de vergunning.

Doordoor is het niet meer haalbaar om de oorspronkelijke planning aan te houden en nog voor de start van het hoogwaterseizoen de stuw droog te zetten en te onderzoeken. Deze werkzaamheden moeten daarom worden doorgeschoven tot na het hoogwaterseizoen, dat op 1 april 2021 eindigt.

Hoogwaterseizoen

Tijdens het hoogwaterseizoen, dat start op 15 oktober, is het niet ongebruikelijk dat de Vecht met hoge afvoeren te maken krijgt. Hoog water is niet wenselijk bij het droogleggen van de stuw, omdat er dan het risico is dat de werkzaamheden stil moeten worden gelegd. Daarom worden de werkzaamheden en het onderzoek doorgeschoven tot april 2021, wanneer het hoogwaterseizoen eindigt. Na het droogzetten en onderzoeken van de stuw volgt er een besluit over het renoveren of vervangen van de stuw.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de werkzaamheden gaan ondertussen wel gewoon door. Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte is geselecteerd om de werkzaamheden met betrekking tot het droogzetten van de stuw uit te voeren. In de komende periode gaan zij bezig met het nader uitwerken van het ontwerp van de droogzetvoorziening.

Duurzame constructie

Die droogzetvoorziening komt 50 meter stroomopwaarts van de stuw. De duurzame constructie moet honderd jaar mee kunnen gaan, en bestaat uit een dubbele rij damwanden met 1,5 meter tussenruimte. Tussen beide rijen wordt na het plaatsen van de dikke damwanden de slib- en zandlaag in de Vecht weggegraven en vervangen door een één meter dikke laag onderwaterbeton.

Als de stuw drooggezet moet worden, kunnen in de betonnen vloer tussen de twee damwanden tijdelijk stalen staanders worden gezet. Daartussen kunnen dan schotten worden geplaatst. Die delen worden ontworpen om een levensduur van vijftig jaar te hebben, maar zijn overal inzetbaar. Ook voor het droogzetten van de overige stuwen en sluizen in de Vecht.

Stuw

De stuw in Junne is ongeveer 100 jaar oud. In de afgelopen jaren is er zwaar verkeer over de brug gegaan die boven op de stuw ligt, waardoor er scheuren in het metselwerk van de stuw zijn ontstaan. Maar het is onbekend wat de bouwkundige staat van de stuw is in het gedeelte dat onder water staat. Om dat te onderzoeken moet de stuw grotendeels worden drooggezet. Het waterschap kan aan de hand daarvan dan bepalen of de gehavende stuw vervangen of gerenoveerd moet worden.

De gemeenteraad van Ommen heeft ondertussen al het onomkeerbare besluit genomen om bovenstrooms van de stuw een nieuwe losstaande brug aan te leggen. En is nu bezig met de voorbereidingen voor de bouw daarvan. Dat leidt tot verdeelde reacties onder boeren, burgers en buitenlui in Junne en omstreken. Een klein deel van de bewoners in Junne is inmiddels via social media en pamfletten actie aan het voeren.