Drie zaaldelen in nieuwe aanbouw MFC de Carrousel

OMMEN – De gemeente Ommen heeft vanavond het concept-ontwerp voor de nieuw te bouwen uitbreiding van de Carrousel gepresenteerd. Dit gebeurde in de lobby van het uit te breiden gebouw zelf. Belangstellenden konden tussen zeven en negen uur vanavond het ontwerp bekijken bij de inloopbijeenkomst.

Eerder dit voorjaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast waarmee de bouw van de uitbreiding tussen het bestaande gebouw en de Dantevijver mogelijk werd. Omdat de exacte locatie en omvang van de hal nog niet bekend waren is dit bestemmingsplan flexibel. In het plan werd een ruim vlak getekend waar de sporthal gebouwd kan worden, een ruimer vlak dan nodig is voor de bouw. Naar aanleiding van reacties is dit vlak verkleind. In het bestemmingsplan is een maximale hoogte van 10 meter vastgelegd.

Aanbesteding

Afgelopen voorjaar werd na een aanbestedingsprocedure aannemer Kormelink uit Rietmolen geselecteerd als bouwer van de nieuwe hal. De opdracht is een ‘Design, Build & Maintain’ opgave. Dit betekent dat de aannemer de sporthal zowel gaat ontwerpen, bouwen en onderhouden. “Wij zien er naar uit om aan de slag te gaan met deze opdracht. We hebben veel ervaring opgedaan met Design, Build & Maintain opgaves zoals deze en werken al ruim 100 jaar voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.” aldus Walter Kormelink, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf. Bij de uitwerking van het ontwerp werkt Kormelink samen met Te Kiefte Architecten uit Borne.

Ontwerp

De architect is na de aanbesteding aan de slag gegaan met het ontwerpen van de sporthal. Hierbij is ook de exacte positie van de hal op de kavel bepaald, evenals de aansluiting op het bestaande gebouw. Bij het ontwerp heeft de architect rekening gehouden met de wensen die toekomstige gebruikers van de sporthal in het zogenaamde ‘programma van prestaties’ hebben aangegeven. Ook is dit ontwerp met de toekomstige gebruikers en de ‘klankbordgroep’ besproken.

Foto: gemeente Ommen

Start bouw nog dit jaar

De aannemer gaat de omgevingsvergunning voor de bouw van de sporthal in het derde kwartaal van dit jaar aanvragen. Zodra de omgevingsvergunning door de gemeente verleend is, en onherroepelijk is geworden, kan de bouw starten. Alle partijen hopen dat dit eind 2018 is. De sporthal zou dan in het tweede kwartaal van 2019 klaar zijn voor gebruik. “Door de intensieve samenwerking met betrokken partijen en de heldere communicatie hebben we alle vertrouwen in dit project.” aldus Kormelink.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst vanavond werd het ontwerp van de nieuwe sporthal getoond. Er waren impressie en tekeningen beschikbaar waarop te zien is waar de sporthal gebouwd wordt en hoe de hal aan de Carrousel wordt gekoppeld. Ook waren er tekeningen van de inrichting van de sporthal te zien en was op een grote televisie een 3D animatie te zien. Van een centrale presentatie was geen sprake. Medewerkers van de gemeente Ommen, aannemer Kormelink en architect Henk te Kiefte waren aanwezig om bezoekers toelichting te geven of vragen beantwoorden.

Ondanks wat commentaar op de toegang tot de nieuwe hal voor ander gebruik dan bij sportevenementen, en opmerkingen over eventuele spiegelingen op het glas aan de kant van de Dante bij zonsondergang, leken de bezoekers vanavond aan het begin van de inloopbijeenkomst tevreden over de plannen.

Voldoende ruimte

Met de bouw van een nieuwe sporthal zorgt de gemeente voor voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs en binnensport. De gemeente moet er wettelijk voor zorgen dat er genoeg ruimte is voor bewegingsonderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat er in de komende jaren een tekort zou ontstaan in de gemeente. Vooral in het centrum bleek extra ruimte voor bewegingsonderwijs in de toekomst noodzakelijk.

Dit komt voor een belangrijkdeel door de groei van het naastgelegen Vechtdal College. Zij zullen samen met de basisscholen de sporthallen overdag gaan gebruiken voor gymlessen. “Het Vechtdal College en het basisonderwijs gaan de sporthal overdag gebruiken voor bewegingsonderwijs aan leerlingen. Sportverenigingen kunnen de nieuwe hal in de avonduren en weekenden gebruiken. Zij krijgen hierdoor meer mogelijkheden.” vertelde sportwethouder Ko Scheele eerder dit jaar. Volleybal vereniging Volco en zaalvoetbal vereniging ZVO zullen gaan sporten in de nieuwe hal. Deze verenigingen hadden eerder ook al aangegeven op termijn behoefte te gaan hebben aan meer ruimte.

Drie zaaldelen

In het nieuw te bouwen gedeelte komt net zoals bij de bestaande hal één grote ruimte. Ondanks dat de afmetingen van de nieuwe hal grofweg hetzelfde worden komen er in de nieuwe aanbouw drie zaaldelen, in tegenstellingen tot twee in de bestaande hal. De hal wordt tegen het westelijke deel van MFC de Carrousel aangebouwd aan de zijde van de Dantevijver. De sporthal blijft toegankelijk via de bestaande hoofdingang van de Carrousel. Dit heeft als voordeel dat de bestaande voorzieningen ook voor de nieuwe hal gebruikt kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de entree, horeca, EHBO-ruimte en ruimten voor docenten en trainers.