Doorgaand verkeer op Vechtkade wordt verleden tijd, maar ‘knip’ blijft optie

Ommen – De gemeenteraad heeft gisteravond met een principebesluit het voorstel van het college aangenomen, om de verkeersperikelen rondom het Ommer centrum ingrijpend aan te pakken. Met dat voorstel worden verregaande maatregelen genomen, zoals een afsluiting van de Vechtkade voor doorgaand verkeer. De afgelopen jaren is al vaak gesproken en nagedacht over de verkeersinfrastructuur in en rondom het centrum van Ommen. Na de meest ingrijpende verandering, het verdwijnen van de provinciale weg N340 en de realisatie van de noordelijke rondweg, is er nog steeds geen sprake van een ideaalplaatje.

De Vechtkade kwam in de plaats van die provinciale weg. Maar het vele verkeer dat daar nog steeds langs komt is al jaren een punt van discussie, en legt druk op de leefbaarheid en het verblijfsklimaat in het centrum. Meer dan 7.000 auto’s passeren er elke dag, waarvan een derde doorgaand verkeer is. Dat doorgaande verkeer hoort juist via de rondweg om het centrum heen te rijden. Daardoor bleef het er de laatste jaren vaak druk. Zeker op de wisseldagen in het toeristische hoogseizoen is het meer regel dan uitzondering dat er lange files staan.

Bij de start van de huidige raadsperiode werd in het bestuursakkoord vastgelegd dat er voor de langere termijn maatregelen moeten komen voor een veilige en goede doorstroming van het verkeer van en naar Zwolle, zonder daarbij het centrum onnodig wordt belast.

Afsluiting

Op 14 februari 2019 werd tijdens een informele bijeenkomst van de gemeenteraad een plan van aanpak gepresenteerd voor een structurele oplossing. De raad gaf daarbij aan dat ze graag eerst een goed beeld wilden hebben van het huidige verkeersgedrag, en de doorgaande routes door Ommen. Daarom heeft in de zomer van 2019, met steun van de provincie, een grootschalig én uitgebreid verkeersonderzoek plaatsgevonden. Er werd niet alleen geteld hoeveel auto’s waar passeerden, maar met anonieme kentekenregistratie werd ook gevolgd welke routes het verkeer aflegde. Uit de resultaten werden een aantal belangrijke conclusies getrokken, en verschillende uitgangspunten werden vastgesteld.

De beste keuze voor een veiliger, leefbaarder en gezelliger centrum van Ommen is volgens het college een variant waarin de Vechtkade wordt afgesloten. Dat concludeert het op basis van de uitgebreide analyse, de keuzes van de raad in de Verkeersvisie 2030 en een -volgens het college- zorgvuldige belangenafweging. Daarbij is een pakket met maatregelen en andere aanpassingen voor de omliggende en toevoerende wegen nodig. Deels om de verplaatsing van drukte naar omliggende wegen als de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat te beperken. Maar ook om het doorgaande verkeer daar überhaupt niet te laten komen; door de rondweg via de Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg zo op te waarderen dat deze daadwerkelijk gebruikt wordt.

Ondernemers

De ondernemers uit het centrum zijn fel tegen deze plannen, en hebben grote zorgen dat sommige klanten niet meer zullen komen als ze kilometers moeten omrijden. Met als mogelijk gevolg dat er niet meer kan worden geïnvesteerd, of zelfs winkels moeten sluiten. Sommige bewoners, zoals die van de Vechtkade, kunnen daarentegen niet wachten op zo’n afsluiting. Bewoners van de Zwolseweg uitten ondertussen zorgen dat de weg waar hun aan wonen straks de doorgaande route naar Zwolle wordt. Bewoners van de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat vrezen bij het instellen van eenrichtingsverkeer, een van de genoemde opties, juist meer overlast. Eén en ander bleek tijdens de opiniërende vergadering van de raadscommissie van twee weken geleden. Drie uur lang werd er toen over het onderwerp vergaderd. De helft van die tijd werd besteed aan het horen van de twaalf insprekers. Schriftelijk maakten nog meer mensen en instellingen hun visie bekend.

Amendement

Het principebesluit voor de te nemen verkeersmaatregelen werd met een meerderheid door de gemeenteraad aangenomen, met dertien stemmen voor en vier tegen. De VOV en VVD stemden elk met hun twee zetels tegen. Zij hadden liever gezien dat de consultatieronde met inwoners die nu na het besluit volgt, al eerder had plaatsgevonden. En heeft de indruk dat er nog weinig bewegingsruimte is. Een amendement van die twee oppositiepartijen om een raadsbesluit uit 2017 in de plaats tot uitvoering te brengen kreeg niet genoeg steun. Een amendement van de coalitiepartijen CU, CDA en LPO om een ‘knip’ in de Vechtkade nog wel als optie mee te nemen werd met elf voorstemmen wel aangenomen. Met zo’n knip, bijvoorbeeld door een poller/paal of bloembakken ergens bij de Markt, moet voorkomen worden dat de Vechtkade nog langer wordt gebruikt door doorgaand verkeer. Maar blijven de winkels vanaf beide zijden wel goed bereikbaar.

Consultatie

Nu het principebesluit is genomen wil het college in gesprek gaan met de inwoners en ondernemers van Ommen over hoe dit alles vorm moet krijgen. De centrale vraag daarbij is: ‘hoe kunnen we samen deze voorkeursvariant verder optimaliseren.’ Het college liet eerder al weten zich bewust te zijn dat geen enkele inrichting op volledig draagvlak kan rekenen. Zo is het te verwachten dat ondernemers uit het centrum een variant willen waarbij de parkeerplaats op de Markt vanaf beide kanten bereikbaar blijft. “Door in gesprek te gaan willen we de voorkeursvariant samen verder optimaliseren”, vertelde de wethouder eerder over het consultatieproces. Ommenaren kunnen binnenkort onder meer online meepraten via het online platform: www.ommen.nl/centrumstructuur.

Verkeerswethouder Leo Bongers verwacht dat er, na de consultatie gesprekken, nog voor de zomer een voorkeursvariant kan worden voorgelegd. Het is dan aan de gemeenteraad om een definitieve keuze te nemen. Na de uitvoering van de te nemen verkeersmaatregelen zullen deze geëvalueerd worden. Volgens de wethouder zou daaruit bijvoorbeeld ook kunnen blijken dat de door sommigen gevreesde verbinding van de zuidelijke N-wegen helemaal niet nodig is.