De Havenwerkers: zes ruime ‘thuiswerk woningen’ in Haven Oost

Ommen – De spreekwoordelijke schop in het Haven Oost gebied gaat binnenkort de grond in. In dat laatste stukje van wat ooit bekend was als de Drieslag worden meer dan honderd woningen gebouwd. Behalve de 64 woningen die OCB gaat bouwen, en de tientallen woningen die de woningstichting voor haar rekening neemt is er ook een stukje vrije kaveluitgifte.

De initiatiefnemers van het project zijn architect Chris Overwijk (l.) en marketeer Arjan Yspeert.

Daarnaast zijn er zes woningen die op basis van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gebouwd. Deze zijn gericht op werken aan huis, en een initiatief van architect Chris Overwijk en marketeer Arjan Yspeert. “Samen met Chris en enkele andere ondernemers hebben we eind 2018 contact gezocht met de gemeente, en vonden we bij wethouder Ko Scheele gehoor voor onze wens om wonen en werken mogelijk te maken op het voormalige haventerrein”, verteld Yspeert over het begin van het project.

De marketeer vervolgd: “Omdat deze wijk een overgang vormt tussen de industrie aan de Strangeweg en het centrum vond Ko het een goed idee om een soort ‘woonfabriek’ te ontwerpen. Ook het bestuur van ZP-Ommen, de vereniging voor ZZP’ers, zag deze behoefte bij haar leden en steunde het initiatief. De gemeente vroeg ons toen om het idee voor een ruime woon-werk woning uit te gaan werken.”

Een impressie van het ontwerp van het voor Ommen bijzondere gebouw.

Het ontwerpen van deze woningen met werkruimte was geen eenvoudige opgave, omdat de bouwhoogte beperkt wordt door de molenbiotoop van molen De Lelie. Om het woon- en werkprogramma toch compact te kunnen bouwen werd de oplossing gevonden in een half-verzonken souterrain.

“De woningen bevinden zich dus op 1,5 meter boven het maaiveld, bovenop de werkruimte. Met een breedtemaat van bijna 8 meter zijn het ruime plattegronden met veel uitzicht naar buiten”, licht Overwijk toe. De gecombineerde woon- en werkruimte meet totaal bijna 200 vierkante meter. “Dat is vergelijkbaar met anderhalf keer de inhoud van een reguliere woning.”

Het plangebied, net ten zuiden van de spuiterij, ligt al jaren braak.

“Een gebouw moet vertellen wat het doet. De basisgedachte was dan ook om duidelijk te laten zien dat in het gebouw gewerkt wordt. Daarom ziet het eruit als een fabriekje, met grote staande raampartijen en een heuse schoorsteen. Daarnaast is het nieuwbouw fabriekje natuurlijk ook een knipoog naar de oude havenindustrie”, gaat de architect verder.

Een impressie van hoe de drie verdiepingen ingedeeld worden, met een half-verzonken souterrain die als werkruimte gebruikt kan worden.

Yspeert vult aan: “Uniek voor Ommen is dat het echte stadswoningen worden. Normaal kiezen mensen voor Ommen als ze op zoek zijn naar rust en groen, maar deze woon-werk woningen liggen op een plek die bedrijviger is, en aan de rand van het levendige centrum. Het komt daardoor goed overeen met wat de oude haven ooit was; een dynamisch onderdeel van de stad Ommen.”

Meer informatie over de woon-werk woningen is te vinden op www.dehavenwerkers.nl.