Dagelijks gemeentebestuur wil in gesprek met COA over jarenlange opvang 100 asielzoekers

Ommen – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen wil in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de noodopvang van 100 asielzoekers in de gemeente voor de duur van 2 tot 3 jaar. Zo wordt bekend gemaakt. Het dagelijks gemeentebestuur wil de gemeenteraad voorstellen om de haalbaarheid van deze vorm van opvang te gaan onderzoeken.

Noodzaak

Wat het dagelijks bestuur betreft is er een steeds grote noodzaak aan meer langdurige opvang locaties. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is die situatie al langer schrijnend, en ook de opgerichte crisisopvanglocaties voor enkele weken verspreid door het land verhelpen de problemen in het uiterste zuidoosten van de provincie Groningen niet.

Archiefbeeld van een verblijfskamer in een opvanglocatie.

“De problematiek van de opvang van asielzoekers vraagt om een eerlijkere verdeling over gemeenten. Vanuit het rijk wordt er gewerkt aan een wet die dit zal gaan voorschrijven. Het gemeentebestuur van Ommen heeft al eerder uitgesproken op basis van eigen verantwoordelijkheid in bijzondere situaties een bijdrage aan menswaardig opvang te willen leveren”, laat het gemeentebestuur optekenen in een persbericht.

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het college al verzocht – om wanneer het noodzakelijk is – verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van asielzoekers. Daarom wil het college aan de gemeenteraad voor stellen dat ze de haalbaarheid voor de opvang van 100 asielzoekers, voor een periode van 2 tot 3 jaar, gaan onderzoeken.

Ter Apel

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is bedoeld voor asielzoekers en vluchtelingen die zich na hun aankomst in Nederland melden en asiel willen aanvragen. In het aanmeldcentrum verblijven veel asielzoekers die reeds in de asielprocedure zitten of al een status hebben verkregen, maar nog geen plek in een asielzoekerscentrum of een woning tot hun beschikking hebben. Om die reden is er geen plek voor nieuwe asielzoekers.

“Door als gemeente Ommen een plek te bieden aan asielzoekers die kansrijk zijn om een verblijfstatus in Nederland te krijgen óf deze al hebben, ontlasten we het aanmeldcentrum. Hierdoor kan het aanmeldcentrum weer gebruikt worden waar het voor bedoeld is”, zegt het college. Bovendien is het in de ogen van het dagelijks bestuur dan ook niet meer nodig om voor kortere termijn crisisopvang te bieden. Zoals de gemeente afgelopen zomer deed in De Slaghen, en nu tot de jaarwisseling doet in het gemeentehuis.

100 personen

Burgemeester en wethouders is van mening dat een noodopvang van 100 personen voor 2 tot 3 jaar past bij de schaal van Ommen, en goed te realiseren is. “Eerdere opvang heeft dit bewezen en ook dat deze mensen door de samenleving worden opgenomen en het maatschappelijk draagvlak behouden blijft.” Het aantal van 100 personen komt overeen met het aantal mensen dat in het landelijk debat over huisvesting per gemeente als een redelijke verhouding wordt gezien.

Locatie

Volgens de gemeente is er nog geen locatie in beeld. Eerst moet er toestemming van de gemeenteraad zijn om de haalbaarheid van een noodopvang verder te onderzoeken. Op het moment biedt de gemeente tot het einde van het jaar crisisopvang aan 40 asielzoekers in haar gemeentehuis. Benadrukt wordt dat dit los staat van de noodopvang die het nu wil onderzoeken.

Daarnaast worden in de Imminkhoeve in Lemele momenteel ongeveer 190 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar en verhuurder over een eventuele verlenging daarvan.