Coronamaatregelen leiden tot inkomstendaling bij agrarische ondernemers in Vechtdal

Ommen – In opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen is door MarketingOost en Stichting Stimuland, in samenwerking met het Ondernemershuis voor het Vechtdal, de impact van corona op de agrarische sector in het Vechtdal onderzocht. Daaruit blijkt dat de helft van de agrarische ondernemers in het Vechtdal gemiddeld 28,5% minder omzet heeft sinds de landelijke maatregelen tegen coronaverspreiding gelden.

Maar liefst 1709 agrarische ondernemers, evenredig verdeeld over de drie gemeenten, zijn hierover bevraagd. Vijftien procent van de ondernemers heeft de vragenlijst ingevuld. 26,5% daarvan komt uit Ommen. Dit geeft volgens de gemeente Ommen een goed beeld van de gevolgen van de maatregelen voor de sector, en biedt handvatten voor het bieden van hulp en ondersteuning aan de getroffen ondernemers.

In gesprek

Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen benadrukt, ook namens de wethouders Alwin te Rietstap van Hardenberg en André Schuurman van Dalfsen, het belang van het onderzoek. “Wij hechten er veel waarde aan om juist mét de sector te praten en niet óver de sector. Door via dit onderzoek te praten met, en te luisteren naar de agrarische ondernemers, hebben we ze de kans gegeven om zich te laten horen. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van wat er speelt en leeft bij de agrarische sector in het Vechtdal. De uitkomsten van het onderzoek zullen we met de sector bespreken voor een concreet resultaat”, aldus de wethouder.

Impact

Van de agrarische ondernemers in het Vechtdal ziet de helft zijn omzet, vanwege de coronacrisis, dalen met gemiddeld 28,5%. Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van afzet naar horeca en export, worden extra hard getroffen, zo blijkt uit het onderzoek. Op de lange termijn verwachten veel ondernemers dat de opbrengsten van hun producten (verder) gaan dalen. Bedrijven met nevenactiviteiten zijn bezorgd over hoe ze hun activiteiten moeten vormgeven in de ‘1,5-metersamenleving’.

Foto ter illustratie.

Door de verminderde opbrengst worden grote investeringen gericht op verduurzaming uitgesteld (bijvoorbeeld aanschaf van zonnepanelen, investeringen in dierenwelzijn en saneren van asbestdaken). Bijna 80% van de agrarische ondernemers maakt zich grote zorgen over tegenstrijdige maatregelen/regelgeving en de stikstofcrisis.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling van Stimuland richting de gemeenten is dat bij het opstellen van nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid voor de agrarische sector, rekening wordt gehouden met de beperkte investeringsruimte nu de omzet zo sterk daalt. Stimuland adviseert ook op de korte termijn actief te kijken naar de mogelijkheden om (tijdelijk) gemeentelijke heffingen te verlagen, uitstel van betaling te verlenen of een grotere spreiding in de betaling van de lokale heffingen mogelijk te maken.

Niet alleen

Agrarische ondernemers in het Vechtdal staan volgens de wethouder niet alleen. “Als gemeenten in het Vechtdal wilden we weten hoe onze agrarische ondernemers er voor staan. Dit onderzoek heeft een duidelijk beeld opgeleverd. We gaan graag in gesprek met de sector over hoe we ondernemers kunnen helpen te herstellen van deze crisis. Overigens kunnen agrarische ondernemers ook nu al bij ons terecht. In de gemeenten zijn erfcoaches actief. Maar ook het Ondernemershuis voor het Vechtdal of het platform Boer & Toekomst helpen graag bij vragen over bijvoorbeeld de 1,5-meter richtlijnen of het aanvragen van hulp bij bijvoorbeeld sociale (gezins)problemen. Je hoeft dit echt niet alleen te doen”, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen.