College ziet heil in nieuw sportparkje aan Danteweg

Ommen – Het college van burgemeester en wethouders ziet heil in een initiatief om een zogeheten calisthenicspark aan de Danteweg te realiseren. In zo’n calisthenicspark kunnen verschillende fitnessoefeningen worden uitgevoerd met enkel eigen lichaamsgewricht. Dit kent steeds meer populariteit, mede door de landelijke tendens dat mensen steeds minder in verenigingsverband sporten, en juist steeds meer in hun eigen tijd en op eigen gelegenheid.

Calisthenicspark

Zo’n calisthenicspark leent zich daar volgens de gemeente goed voor. Het parkje aan de Danteweg moet openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Jonathan van Elburg is één van deze calisthenics sporters, en is met het initiatief gekomen om in Ommen een park te plaatsen. Hij heeft een enquête uitgezet om de behoefte te peilen, en hieruit is gebleken dat een grote groep Ommenaren geïnteresseerd is en gebruik zou maken van dit park. Ook verschillende sportscholen hebben positief gereageerd, en geven aan ook gebruik te willen maken van het park.

Jonathan moet nu nog naar het park in Hardenberg fietsen. Foto: Gina van Elburg

47%

Het Ommer college kijkt positief naar het initiatief voor het calisthenicspark. De gemeente streeft naar een sportieve openbare ruimte. Op dit moment voldoet 47% van de inwoners uit Nederland aan de Nederlandse norm gezond bewegen. Door de openbare ruimte in de gemeente aantrekkelijker te maken met zo’n calisthenicspark, en een juist aanbod aan te bieden, verwacht het college dat het inwoners aan zal zetten tot meer naar buiten te gaan en te sporten.

Een ander voordeel is dat zo’n park voor iedereen openbaar toegankelijk is. Fitness is een populaire sport maar tegelijkertijd ook een dure sport. Dit park is vrij en kosteloos toegankelijk voor iedereen en biedt ook voor mensen die geen duur sportabonnement kunnen betalen de mogelijkheid te sporten. Daarnaast heeft het park een sociaal aspect als een plek voor ontmoeting.

Vraagstukken

Wel zijn er nog een aantal vraagstukken die beantwoord moeten worden voordat het park gerealiseerd kan worden. Om te beginnen is de beoogde locatie in principe nu nog niet geschikt voor een bewegingspark. Hier kan wel van afgeweken worden met een vergunning, en in principe worden daarvoor geen bezwaren verwacht. Het formele traject moet echter nog doorlopen worden, en kan eventueel nog leiden tot wijziging van de locatie.

Intentieverklaring

Dan is er de onduidelijkheid over het beheer en onderhoud van het park. Het college wil dit ondervangen door voorafgaand aan het plaatsen van het park verschillende partijen die interesse hebben in dit park een intentieverklaring te laten ondertekenen. Waarbij zij aangeven een rol te willen spelen in het beheer en onderhoud van dit park. Net zoals bijvoorbeeld een speeltuinvereniging bij een speeltuin.

Het college benadrukt wel dat voorkomen moet worden dat sportscholen het park voor zichzelf innemen. In die intentieverklaring zal dan ook benoemd worden dat gebruik van het park te allen tijde is toegestaan, maar dat andere sporters niet belemmerd mogen worden. Een optie voor de sportaanbieders is dan om mensen kosteloos mee te laten doen aan de lessen.

Provincie

De realisatie van het calisthenicspark kost ongeveer 27.000 euro. Vanuit de provincie is er een subsidie voor initiatieven in de openbare ruimte beschikbaar voor 75% van het totaalbedrag. Dit gaat dus om bedrag van 20.250 euro. Het college stelt de gemeenteraad voor om als gemeente het resterende bedrag van 6.750 euro voor haar rekening te nemen, en beschikbaar te stellen uit de ‘1% regeling’ van de begroting. Wanneer de gemeenteraad dit bedrag beschikbaar stelt zal de subsidieaanvraag richting de provincie ook in gang worden gezet.