College wil met bezuinigingen op beheer en onderhoud begraafplaatsen weer kostendekkend maken

Ommen – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om te gaan bezuinigen op het dagelijkse beheer en onderhoud van de begraafplaatsen in de gemeente Ommen. De kosten voor het beheer en onderhoud van de kosten worden dan blijvend verlaagd met €50.000, op een totaal begroting van €585.000. De reden hiervoor is dat het aantal begravingen de laatste jaren is afgenomen. Gevolg daarvan is dat de gemeente minder inkomsten heeft. Deze inkomsten daalden met ruim €50.000 in 2018, terwijl de kosten min of meer gelijk bleven. Dit lijdt ertoe dat de gemeente steeds meer geld op de begraafplaatsen moet toeleggen. Op verzoek van de gemeenteraad liet het college bekijken hoe de kosten weer dichter bij de inkomsten zouden kunnen komen. Binnen Ommen zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen: de Beerzerhof bij Beerzerveld, en de Laarmanshoek en Hardenbergerweg welke in Ommen zijn.

De poort van begraafplaats de Laarmanshoek.

Tarieven

Het college heeft twee opties onderzocht om de kostendekkendheid weer te herstellen. Naast het snijden in het onderhoud werd het fors verhogen -met 40%- van de tarieven bekeken, maar dit wil het college niet. “De optie om de tarieven te verhogen lijkt ons geen verstandige keuze. In vergelijking met de buurgemeenten zijn onze tarieven al aan de hoge kant. Verder is het aannemelijk dat kosten ook een factor zijn in de afweging die mensen maken bij de keuze voor begraven of cremeren. Verhoging van de tarieven heeft dan waarschijnlijk een averechts effect op de kostendekkendheid”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Begraven op de drie reguliere begraafplaatsen in Ommen kost €875, met lagere tarieven voor jonge kinderen. In Dalfsen kan ter vergelijking worden begraven voor €638, en bij de particuliere Natuurbegraafplaats Hoogegraven voor €595. De grafrechten voor een 2-laags graf op de Laarmanshoek in Ommen kosten voor een periode van 30 jaar €2.784, in Dalfsen is dit ter vergelijking €1.902. De kosten voor grafrechten voor een onbepaalde tijd kosten bij de Laarmanshoek €8.684, bij de particuliere Natuurbegraafplaats Hoogegraven is dit €4.000.

Dagelijkse beheer en onderhoud

Daarom vindt het college het beter om te kijken of de kosten van het dagelijkse beheer en onderhoud omlaag kunnen. Volgens het college kan dit omdat het aantal begrafenissen is afgenomen, en het onderhoud dus niet direct zal worden geraakt. In de praktijk zal dit betekenen dat de beheerder minder en niet meer op vaste tijden aanwezig is op de begraafplaats, maar ook in het openbaar groen wordt ingezet. “We zien mogelijkheden hierin te bezuinigen zonder dat die een groot effect hebben op de dienstverlening en onderhoud”, schrijft het college in haar voorstel.

Deze voorgestelde bezuiniging raakt volgens het college in eerst plaats de functie als aanspreekpunt, en pas in tweede instantie het onderhoud. De service tijdens begrafenissen zal ongewijzigd blijven. Bezoekers en uitvaartondernemers die gewend zijn aan regelmatig contact met de beheerder zullen er waarschijnlijk wel aan moeten wennen dat deze er minder vaak is. Daarnaast kan de bezuiniging ertoe leiden dat het onderhoudsbeeld op sommige momenten wat lager zal zijn. Door de lagere bezetting kan het bijvoorbeeld voorkomen dat verwelkte bloemen op graven minder snel worden opgeruimd, en dat periode tussen onderhoudsbeurten langer wordt.

Noodzakelijk

Het voorstel van het college wordt binnenkort door de gemeenteraad behandeld. Het college ziet de voorgestelde bezuiniging als een noodzakelijke keuze om de maatschappelijke kosten van de begraafplaatsen te beheersen, en het begraven voor de nabestaanden betaalbaar te houden. “Wij zijn van mening dat het hier een oplossing betreft voor de korte termijn passend binnen de huidige structuur”, schrijft het college. En geeft aan het komende jaar met de raad in gesprek te gaan over hoe hier in de toekomst vorm aan moet worden gegeven.