College heeft geen bezwaar tegen komst twee zonneparken

Ommen – Het college van burgemeesters en wethouders hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de realisering van twee relatief kleine zonneparken. Op een niet gebruikt terrein van 1,2 hectare op vakantiepark De Lindenbergh, en op een veld van 4 hectare ten noorden van café-restaurant De Bootsman zullen de zonnepanelen komen. Tegen de plannen zijn geen zienswijzen binnengekomen bij de gemeente.

Landschappelijke inpassing

Voor de gemeente was de landschappelijke inpassing een belangrijke voorwaarde voor de nieuwe zonneparken. De al aanwezige groensingels rondom recreatiepark De Lindenbergh worden daarom met extra aanplanting dichter gemaakt. Ook komt er een extra heg rondom het terrein waarop daadwerkelijk het zonnepark zal komen. In deze heg komt een open plek waarvandaan zicht is op de zonnepanelen. Bij deze plek -en bij het zonnepark bij de Bootsman- komt tevens een informatiebord te staan met daarop informatie over zonne-energie, en het betreffende park waar men op uit kijkt in het bijzonder.

De Bootsman

Café-restaurant De Bootsman gaat het zonnepark ‘Eco-zonnepark Hoogengraven’ aanleggen op een circa 4 hectare groot agrarisch terrein ten noorden van het restaurant; ten oosten van de Driehoekweg en ten zuiden van het bosgebied. Dankzij de zonne-energie die wordt opgewekt uit het zonnepark wordt niet alleen De Bootsman zelf volledig energieneutraal, maar wordt er ook voldoende stroom opgewekt voor circa 950 huishoudens in de omgeving.

De gemeente eist bij de aanleg van het zonnepark wel een goede landschappelijke inpassing. Het zonnepark wordt aan de kant van de Driehoekweg aan het zicht onttrokken door een singel met naaldbomen, meidoorns en andere gevarieerde struiken. Aan de oostkant, waar Buitenplaats De Berghorst grenst, wordt een haag met inheemse heesters van ten minste 2 meter hoog geplant.

Foto: Carl Attard/Pexels

Vee

Aan de zuidelijke zijde van het zonnepark, wat grenst aan het aan de Coevorderweg parallel lopende fietspad, komt geen extra beplanting. Doordat hier eiken staan zullen in verband met de schaduw de panelen hier niet tot aan de rand doorlopen. De strook tussen het fietspad en de panelen wordt ingezaaid als grasland waar bijvoorbeeld kippen, schappen of varkens kunnen scharrelen. Aangezien de panelen op minimaal 80 centimeter hoogte komen kunnen de dieren grazen onder de panelen, en daardoor dienen als duurzaam alternatief voor machinaal maaien. Langs de parallelweg komt een verhoogd uitzichtpunt met een informatiepaneel. Vanaf daar zullen het zonnepark, en de dieren die daar lopen, te zien zijn. Bijkomend voordeel is dat de dieren kunnen schuilen onder de verhoging, evenals de zonnepanelen zelf.

Vlees

Restaurant De Bootsman wil ‘een beperkt aantal varkentjes’ laten scharrelen bij de zonnepanelen. Het vlees van de varkens moet dan uiteindelijk worden gebruikt in het restaurant, waardoor het restaurant lokaal en duurzaam geproduceerd vlees via een gesloten keten kan aanbieden aan haar gasten.

De Lindenbergh

Bij recreatiepark De Lindenbergh wordt het zonnepark aangelegd op een braakliggend terrein. Het 13 hectare grote terrein is nu nagenoeg geheel gevuld met recreatiewoningen. Maar aan de noordelijke zijde van het park ligt nog een ongebruikt terrein. De bedoeling was dat hier ook recreatiewoningen zouden verrijzen, maar door de economische crisis zakte de vraag naar recreatiewoningen, en werd het terrein van 1,2 hectare niet bebouwd. In de nabije toekomst zijn er ook geen plannen om hier alsnog woningen te bouwen. De gemeente gaat onder andere akkoord met de plannen omdat dit “zuinig en zorgvuldige ruimtegebruik” is. Ook past het in het beleid van de gemeente om meer duurzame energie op te wekken.

Duurzaam

Later dit jaar wil de gemeente het beleid rondom duurzame energie vaststellen aan de hand van de Ommer Agenda. Dit in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Bijvoorbeeld het gebruiken van landbouwgrond voor zonneparken is één van de punten. De al ver gevorderde plannen voor de relatief kleinschalige zonneparken zoals bij De Lindenbergh en De Bootsman hoefden van de raad hier niet op te wachten.