College: Geen huisvesting arbeidsmigranten in Het Laarhuus

Ommen – Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ommen heeft besloten geen medewerking te gaan verlenen aan het verzoek om tijdelijk arbeidsmigranten te gaan huisvesten in het leegstaande Laarhuus aan de Stationsweg. “Hoewel het pand zich in principe leent voor huisvesting, is het college van mening dat het stationsgebied ongeschikt is voor de huisvesting van arbeidsmigranten”, aldus het college. De veiligheidsbeleving op deze locatie bij het station, die ook een toegangspoort tot Ommen is, heeft de doorslag gegeven in dit besluit. “Daarnaast is in de nabije omgeving van het stationsgebied (in voormalig vakantiepark ’t Reggehuus verderop aan de Hammerweg, red.) al geruime tijd een grote groep arbeidsmigranten gehuisvest.”

Het college van B&W is wel van mening dat arbeidsmigranten een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving, en het recht hebben op een goede huisvesting. “Dit moet echter mogelijk zijn zonder allerlei beperkingen die, in dit geval door een verhurende partij, worden opgelegd om een op papier haalbaar plan te presenteren.” De huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten moet volgens het college vooral in een regionaal verband worden opgepakt. Het college is hierover met de provincie Overijssel en de buurgemeenten een overleg gestart.

Het leegstaande en langzamerhand in verval geraakte Laarhuus aan de Stationsweg.

Er ontstond commotie nadat duidelijk werd dat er plannen in ontwikkeling waren voor de huisvesting van 75 tot 100 arbeidsmigranten in de leegstaande en in verval geraakte rolstoelvriendelijke groepsaccommodatie, dat diende als vakantielocatie van stichting De Imminkhoeve uit Lemele, tegenover het Ommer treinstation. Afgelopen maandag avond werd bij hotel en restaurant Paping, dat op steenworp afstand van Het Laarhuus ook aan de Stationsweg is gevestigd, door de oppositiepartijen nog een ‘hoorzitting’ georganiseerd. Een kleine honderd omwonenden kwamen hier op af om hun mening te geven over de plannen. De algemene consensus van die avond bleek te zijn dat de omwonenden vooral meer duidelijkheid wilden van de gemeente. Met het definitieve besluit van het college lijkt deze er nu te zijn.

De brief die het viertal oppositie partijen dat de informatieavond organiseerde aan het college wilden sturen is nog niet verstuurd, en zal waarschijnlijk worden aangepast na aanleiding van dit besluit. Zij wilden dat het college eerst de omwonden zou horen voordat er een besluit werd genomen. “De burgerparticipatie waar het college de mond van vol heeft, maar schijnbaar niet toepast”, aldus VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge die avond.