ChristenUnie wil groenere tuinen met ‘Operatie Steenbreek’

Ommen – De ChristenUnie in Ommen wil stimuleren dat bestrating in tuinen wijkt voor verfrissend groen. Daarvoor heeft Gerard Marsman namens de CU-fractie vanavond tijdens de raadsvergadering een motie ingediend. Deze werd ondersteund door alle andere partijen, en is tijdens een stemming unaniem aangenomen. Met de motie wordt het Ommer college opgeroepen om de zogeheten ‘Operatie Steenbreek’ op te nemen in de duurzaamheidsplannen van de gemeente. Vergroening van de tuinen zorgt er voor dat water in de bodem kan zakken, en niet via het riool verdwijnt. “Dat is goed voor de natuur, de biodiversiteit en het klimaat”, aldus de CU-raadsfractie.

‘Operatie Steenbreek’

Met de ‘Operatie Steenbreek’ wil de ChristenUnie inwoners enthousiast maken om aan de slag te gaan met vergroenen van de eigen tuin en leefomgeving. Veel tegels en stenen in de tuin zorgt voor meer hitte. Als er veel water valt in korte tijd is het belangrijk dat dat water snel kan worden opgenomen in de bodem. “Iedereen kan een steentje bijdrage door te kiezen voor een groene tuin en wat minder voor stenen en bestrating”, verteld de CU. Groene tuinen zorgen verkoeling tijdens de warme zomers, en zijn ook goed voor planten, vogels, insecten en andere dieren.

Al meer dan veertig gemeenten, provincies en waterschappen doen mee het initiatief, dat technisch wordt ondersteund door de Wageningen Universiteit. De gemeente Ommen zal vooralsnog twee jaar mee doen aan de ‘Operatie Steenbreek’, en daarna evalueren wat de effecten zijn geweest. De kosten voor het twee jarig lidmaatschap, à 5000 euro, zullen ten laste worden gebracht bij het gemeentelijk rioleringsplan.

Prijsvraag

De ChristenUnie is op zoek naar praktische ideeën, plannen en tips. Inwoners worden gevraagd voor 15 maart hun idee welke een bijdrage kan leveren aan de vergroening, klimaatadaptatie of andere vormen van duurzaamheid in te sturen. De vraag is om het idee of de tip, eventueel ondersteund met een foto of tekening, kort te beschrijven. De CU verzamelt de ideeën en wil ze -als het even kan- inbrengen in het plan van aanpak dat de gemeente Ommen samen met inwoners wil realiseren. Zo kan het idee deel uitmaken van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Daarnaast wil de CU aan de beste drie ideeën aandacht besteden en belonen. Een jury zal de beste drie beoordelen en nomineren. Jong en oud worden uitgenodigd om mee te doen. Inzenden kan via het mailadres duurzaam@ommen.christenunie.nl of via facebook.com/cuommen.