ChristenUnie PS wil onderzoek naar verkeersdrukte Hessel Mulertbrug

OMMEN/ZWOLLE – De fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Overijssel vindt dat een toekomstbestendige verkeersoplossing bij de brug in Ommen niet alleen als een lokaal vraagstuk moet worden benaderd. De doorstroming van het verkeer bij de Vechtkade, Coevorderweg, de Prinses Julianastraat en de Hessel Mulertbrug zorgt voor een voortdurende overlast in Ommen volgens de CU.

Ernstig belemmerd

De doorstroming van het verkeer bij Ommen wordt ernstig belemmerd, omdat al het noord-west-zuid verkeer van de Hessel Mulertbrug en de kruising daarvoor gebruik moet maken. Daarnaast zorgt de voorrangssituatie ervoor dat bij drukte lange rijen ontstaan. De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat er een bredere aanpak van de verkeersproblematiek bij Ommen moet worden verkend. Daar is volgens de ChristenUnie de provincie bij nodig.

“Volstrekt onder de maat”

“De aansluitingen/doorstroom naar de N48, N240 en N36 zijn volstrekt onder de maat met alle gevolgen van dien voor de verkeersafwikkeling in het centrum van Ommen. Het zorgt voor veel lokale hinder en overlast, terwijl ook de regionale weggebruiker en toerist die op de brug zijn aangewezen ongelukkig moeten zijn met de verkeerssituatie. Het is voor iedereen een belabberde situatie.”, aldus fractievoorzitter Jan Westert namens de ChristenUnie in Overijssel. “Er is een bredere verkenning nodig naar toekomstbestendige oplossingsmogelijkheden. Daar kan de provincie een bijdrage aan leveren.”

Archiefbeeld van de situatie gezien vanaf de Markt/Vechtkade.

Twente

De Overijsselse Statenfractie krijgt ook signalen uit Den Ham en de rest van de gemeente Twenterand, die duidelijk maken dat er sprake is van “een ernstig verkeersvraagstuk”. Dat geldt ook voor de kernen als Lemele ten zuiden van Ommen. Lokale maatregelen van de gemeente Ommen blijken niet meer afdoende of leiden tot andere vragen over de doorstroming elders. Ook is er sprake van meer sluipverkeer naar de N48/N348 en door Vilsteren.

“Het wordt tijd voor een toekomstig bestendige oplossing”, vindt de Statenfractie van de ChristenUnie. De fractie wil dat de provincie samen met de gemeente Ommen en andere regiogemeenten een verkenning naar die toekomstbestendige oplossing start. Die lijn sluit aan bij vragen die Johan Wind (CU) in de raadscommissie van Ommen heeft gesteld over de doorstroming en verkeersproblematiek.

De ChristenUnie-statenleden Westert en Vedder willen weten hoe het college van Gedeputeerde Staten staat tegenover zo’n bredere verkenning van de verkeerssituatie rond Ommen, en of ze er überhaupt van op de hoogte zijn. Daarnaast willen zij weten of er mogelijkheden zijn om de mogelijkheden van aansluitingen op N48, N36 en N340 te betrekken. Ook wil de ChristenUnie weten welke rol de verkeersafwikkeling aan de zuidkant van Ommen via de Manitoba-rotonde -waar de Hammerweg en de Lemelerweg kruisen- daarbij kan vervullen.