Certificaat Veilig Buitengebied Vechtdal uitgereikt

Ommen – Vanmiddag is bij Erve Vechtdal aan de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen en maar liefst 15 betrokken partijen het certificaat Veilig Buitengebied uitgereikt. Deze partijen hebben de voorbije periode intensief samengewerkt en met elkaar overlegd om te komen tot een Plan van Aanpak voor een veilig buitengebied. De eerste stappen zijn gezet en de genoemde partijen ontvingen daarvoor dit certificaat.

De veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied staan landelijk steeds meer onder druk, ook in het Vechtdal. Boerenbedrijven en tuinders krijgen vaker te maken met criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines en dumping van chemisch afval. Hennepkwekerijen en druglabs steken steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal, al dan niet met gedwongen medewerking van de ondernemers.

Foto: gemeente Ommen.

Mede namens de collega-burgemeesters van Hardenberg en Dalfsen, Maarten Offinga en Erica van Lente, geeft de burgemeester van Ommen Hans Vroomen aan: “Een goede samenwerking op dit gebied is essentieel. Daarom is het waardevol om dit in gezamenlijkheid binnen het Vechtdal aan te pakken, met zowel overheden als de verschillende organisaties en onze inwoners. Alleen op die manier creëren we een sluitend netwerk waardoor er beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied. Met het ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ maken we die samenwerking zichtbaar en is het de start van voor verdere samenwerking in het buitengebied.”

De gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen zijn onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) van start gegaan met het proces KIEK UUT Veilig Buitengebied: Publiek-Private Samenwerking om op structurele basis het buitengebied veilig en leefbaar te maken en te houden.

Ogen en oren open

De samenwerking is erop gericht alle ogen en oren in het buitengebied in te zetten, veel partijen zijn bij het proces betrokken. Naast vertegenwoordigers van de genoemde gemeenten zijn dat Omgevingsdienst IJsselland, Veiligheidsregio IJsselland, Wildbeheereenheid (WBE), Waterschap WDO Delta, Waterschap Vechtstromen, Sportvisserij Oost Nederland, Staatsbosbeheer, LTO Vechtdal, Cumela Nederland, Boer en Toekomst Vechtdal, Erfcoaches Provincie, politie, Meld Misdaad Anoniem, het CCV, PVO-ON en Enexis.

De drie gemeenten hebben tegelijkertijd hun handtekening onder de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem gezet. Door hierbij aan te sluiten, ontvangen gemeenten ook anoniem meldingen. Dit draagt eraan bij beter zicht te krijgen op wat er speelt in de gemeente.