Bus vol vaten in Eerde levert slechts één tip op

Eerde – Een witte bestelbus vol met blauwe vaten en gasmaskers, attributen die kunnen wijzen op de productie van synthetische drugs, heeft twee weken geleden drie dagen lang op de Parkeerplaats Meiersbos aan de Eerderveldweg in Eerde gestaan. Ondanks de verdachte situatie kwam er in die tijd slechts één tip binnen bij de politie. Gelukkig ging het deze keer niet om een bus van criminelen.

Foto: Politie Overijssel

De bus werd er neergezet door de politie. Met de actie willen de gemeenten en de politie het bewustzijn en de meldingsbereidheid vergroten. Maar ook dat laatste testen. Want de politie kan op veel plekken zijn, maar in de aanpak van ondermijning zijn meldingen van burgers noodzakelijk. Zeker in de buitengebieden zijn extra ogen en oren essentieel. Deze gebieden zijn vaak kwetsbaar en interessant voor criminelen; en kunnen hier veelal ongezien hun gang gaan.

Impactvol

Hennepplantages, drugslabs en de daarbij horende dumpingen in bijvoorbeeld natuurgebieden zijn slechts enkele voorbeelden van impactvolle criminaliteit. De gevolgen van deze ondermijnende criminaliteit zijn omvangrijk: schade aan het milieu en de gezondheid, maar ook intimidatie, bedreigingen, geweld of zelfs liquidaties. “Je ziet een verschuiving van Brabant en Limburg naar Oost-Nederland. Dat is een feit. Het is belangrijk dat we zichtbaar gaan maken wat nu nog onzichtbaar is”, benadrukt Patrick Oude Geerdink van de politie, specialist ondermijning in het Vechtdal.

“In dit busje zitten vaten, gasmaskers. Dit kan wijzen op een drugslab bij u in de buurt”, legt Jos Knol uit, wijkagent buitengebied. “Dat wil u niet. Er is dan bijvoorbeeld kans op explosie- en brandgevaar.” Het is volgens Knol van groot belang om verdachte situaties -zoals bijvoorbeeld een busje vol vaten- te melden bij de politie. Maar ook van verdachte situaties, die te goeder trouw wellicht als onschuldig worden beschouwd, wil de politie graag horen.

Denk bijvoorbeeld aan mensen die ’s nachts heen en weer aan het slepen zijn met bouwmaterialen, of jerrycans en vaten. De chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak. Continue geluid van afzuiginstallaties, en afgeschermde ramen en deuren. Maar ook in het algemeen activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen, of het af en aan rijden van onbekende voertuigen.

Melden

De politie roept in ieder geval op om altijd een melding te maken. “Ziet, hoort of ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het! De politie kan vervolgens een goede inschatting maken.” Een goed voorbeeld hiervan is wellicht de vondst van een ondergrondse wietkwekerij in een bosperceel naast de Driehoekweg in 2019. Deze werd pas ontdekt bij regulier onderhoud aan een nabijgelegen hoogspanningskast, waar stroom werd afgetapt.

Dat het ondergrondse bouwwerk -van circa 20 vierkante meter groot- werd gebouwd gaf voor niemand schijnbaar aanleiding melding te maken bij de politie. Toch is het onwaarschijnlijk dat niemand iets van het bouwen heeft gezien. Bijvoorbeeld daarom vraagt de politie altijd melding te maken. “Ook bij twijfel, meldt het altijd. Want een klein signaal kan al duiden op criminaliteit.”

Dat kan heel laagdrempelig via 0900-8844 of volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Dat staat los van de politie, en meldingen die er binnenkomen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder. Bij een heterdaadsituatie kan vanzelfsprekend ook 112 gebeld worden.

In navolging van Ommen stond de bewuste bus ook aan de Zandwijkallee in Dalfsen, Bergweg in De Bult en aan de Vijverweg in Staphorst. De bus viel in Dalfsen het meeste op: daar kwamen zes tips binnen van mensen die het niet vertrouwden. In Ommen kwam er slechts één tip binnen en in De Bult en Staphorst zelfs helemaal geen.