Burgemeester Vroomen vraagt Rutte om erkenning voor aangedaan leed Molukkers

Ommen – Burgemeester Hans Vroomen van Ommen roept demissionair minister-president Mark Rutte op om bij de landelijke herdenking ‘70 jaar Molukkers in Nederland’ in Rotterdam erkenning uit te spreken voor het leed dat deze oud-militairen en hun gezinnen is aangedaan. In de brief die Vroomen gisteren naar Den Haag stuurde refereert hij aan de wijze waarop de eerste gerepatrieerde KNIL-militairen en hun gezinnen, afkomstig van de Zuid-Molukken, in 1951 werden ontvangen in Nederland.

“De wijze waarop zij in Nederland hun weg hebben moeten vinden, heeft velen van hen veel pijn gedaan. Een pijn die ook nu nog wordt gevoeld.” Na hun aankomst werd aan de militairen ontslag verleend, en werd tijdelijke huisvesting voor hen gezocht in ons land. Van de beoogde terugkeer van deze militairen en hun gezinnen naar Indonesië is het nooit gekomen. Wat bedoeld was als een tijdelijk opvang in Nerdeland, groeide uit tot een permanent verblijf.

Met dans en muziek werd in 1959 gevierd dat op Laarbrug de Zuidoost Molukse Protestantse Kerk officieel was aangenomen als zusterkerk van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Foto: Herman Wigbels/OudOmmen.nl

Ommen

Ongeveer 350 Molukkers werden destijds naar Ommen gebracht, met de bedoeling dat ze hier een tijdelijk plek hadden om te wonen en te leven. Onder veelal primitieve omstandigheden werden ze gehuisvest in de woonoorden Laarbrug en Eerde. In de loop van de jaren zestig zijn deze inwoners -als gevolg van het toen ingezette spreidingsbeleid- verhuisd naar andere plaatsen in Nederland. Maar de warme onderlinge contacten zijn blijven bestaan.

In Ommen staan twee monumenten die hieraan herinneren. In 2015 werd in Eerde een kunstwerk onthuld waarop staat: ‘De herinnering is het enige paradijs waaruit we niet verdreven kunnen worden.’ Vroomen: “In het licht van ervaringen die deze groep bij hun overkomst naar Nederland hebben opgedaan, is dit een veelzeggende tekst. Het zou mooi zijn geweest als zij zich bij hun aankomst en de jaren daarna welkom zouden hebben gevoeld in ons land. Als de herinnering zou hebben bestaan uit een warm welkom in Nederland. Helaas is de realiteit anders.”

Gezamenlijke toekomst

Een recent artikel in het Ommer historisch tijdschrift ‘De Darde Klokke’ werd een citaat van een oud woonoord-bewoner opgenomen: ‘We voelden ons warm ontvangen in Ommen. Burgemeester Van Reeuwijk heeft veel voor ons gedaan en zei: jullie zijn ook mijn burgers.’ Dit citaat schept verplichtingen vindt Vroomen. “In de voetsporen van mijn ambtsvoorganger, roep ik demissionair minister-president Rutte dan ook op om 7 oktober in Rotterdam erkenning uit te spreken voor leed dat deze oud-militairen en hun gezinnen is aangedaan. Deze erkenning geeft ruimte bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst.”