Burgemeester Vroomen: Blijf naar elkaar luisteren en vier onze vrijheid

Ommen – In zijn nieuwjaarstoespraak verbond burgemeester Hans Vroomen de vrijheid die we nu kennen en de saamhorigheid die de Ommer samenleving tegenwoordig kenmerkt. De nieuwjaarsreceptie werd vanavond door de gemeente in samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ommen, de Ondernemersvereniging Ommen, en de Zelfstandige Professionals Ommen georganiseerd. De nieuwjaarsreceptie werd in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in het DOEK gehouden, maar bij het Vechtdal College. “Door hier te zijn laten we zien: de jeugd heeft de toekomst. En bij deze toekomst komen we graag op bezoek!”, aldus Vroomen. Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft het college bij een traditioneel stamppot-buffet kennis gemaakt met inwoners die in 2019 in Ommen zijn komen wonen.

Burgemeester Hans Vroomen aan het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Vrijheid

De rode draad in de nieuwjaarstoespraak was de 75 jaar vrijheid die dit jaar wordt gevierd. En de nadruk werd dan ook gelegd bij de waarden die bij deze vrijheid horen. Zoals de gelijkheid van alle inwoners, tolerantie, verantwoordelijkheidsbesef en gemeenschapszin. “Vrijheid die we mogen koesteren en vooral doorgeven. Niet alleen de vrijheid willen we aan onze jeugd doorgeven, maar ook de waarden die aan deze vrijheid ten grondslag liggen.” De burgemeester sprak zijn dank uit voor de grote groep vrijwilligers die afgelopen jaar al gestart zijn met de voorbereiding van de viering van 75 jaar vrijheid, en in het jaar 2020 tal van activiteiten organiseren. “Dat hele jaar helpt ons ook, als inwoners van Ommen, om de betekenis van dat moment van opluchting “het bevrijd zijn” tot ons te laten doordringen. Maar meer nog dan bevrijd zijn, gaat het dit jaar over de vraag hoe we onze vrijheid gebruiken. Laten wij met elkaar 2020 dan ook aangrijpen om het gesprek te voeren over de waarden van onze vrije Nederlandse samenleving.”

Burgemeester Hans Vroomen aan het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie.

“Laten we ons ook dit jaar -net als na de bevrijding in 1945- extra bewust worden van het belang van onze democratische rechtsstaat. Die vrije samenleving was niet altijd vanzelfsprekend, zoals de jaren 1940-1945 lieten zien. Hoe gemakkelijk die vrije samenleving onder druk kan komen staan, laten landen -niet eens zover van ons vandaan- ook zien.” Vroomen vindt dat het doorgeven van die vrijheid aan de jeugd een opdracht voor ons allemaal is. “Ik gaf het al aan dat ik het -juist in dit jubileumjaar- van bijzondere betekenis vind, in het Vechtdal College te mogen staan voor deze nieuwjaarstoespraak.” Ondanks de toepasselijke plek in het schoolgebouw was er van een jeugdige aanwezigheid bij de nieuwjaarsreceptie geen sprake.

Een van die vrijheden, de vrijheid van meningsuiting, is in de ogen van Vroomen de laatste jaren veel veranderd. “We communiceren nu op veel meer manieren dan 75 jaar geleden. Toen moesten de inwoners van Ommen het doen met de telefoon, een brief, een telegram of een soms clandestiene radio. Als burgemeester in 2020 kan ik natuurlijk niet achterblijven met het volgen van social media. Het valt mij daarbij op hoe ruw en respectloos met de ander wordt omgegaan. De vrijheid van meningsuiting is echt wat anders dan het bewust kwetsen van een ander. Laten we met ingang van dit jubileumjaar bewust met onze vrijheid van meningsuiting omgaan, en de ander in zijn waarde laten. Als je mensen de ruimte geeft om een bijdrage te leveren aan onze samenleving, moet je ze ook serieus nemen.”

Boeren, onderwijzers en bouwers

Zo kwam zijn toespraak ook bij een onderwerp dat de laatste maanden misschien nog wel het meest leeft in de omgeving. “We hebben sinds de zomer kunnen zien dat een groot aantal mensen -zoals boeren, onderwijzers en bouwers- ervaren dat zij niet serieus worden genomen. In een rondgang die ik de afgelopen twee maanden met wethouder Jaspers Faijer maakte langs agrariërs in onze gemeente viel mij dát vooral op. Ik hoorde van hen dat zij graag een serieuze gesprekspartner willen zijn. En dat niet alleen in Ommen. Deze hartenkreet moest ik toch even kwijt!” Vroomen vertelde dat juist naar elkaar luisteren en echt in gesprek gaan van groot belang is om onze vrije samenleving goed te laten functioneren. “Luisteren naar elkaar, houdt onze samenleving open en onze democratie levendig. Het recht van spreken is wat we terugkregen met de bevrijding. Een luisterende houding bij het bestuur hoort daarbij. Serieus nemen is overigens wel wat anders dan ‘gelijk geven of gelijk krijgen’. Democratie betekent ook, dat er andere keuzen gemaakt kunnen worden. Maar de keuze kan niet altijd ten nadele van de ander vallen. Ook dat gevoel mag niet ontstaan.”

Burgemeester Hans Vroomen aan het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Andere initiatieven

Burgemeester Vroomen besefte zich uiteraard ook dat door zo sterk de nadruk te leggen op de viering van 75 jaar vrijheid andere initiatieven in de gemeente onderbelicht blijven. “Zo ben ik niet ingegaan op het prachtige initiatief van de bouw van de Vechtzomp “Hanzestad Ommen”. Overigens kan ook dit initiatief nog wel sponsoring en eikenhout gebruiken.” Maar ook de rode draad van de vorige nieuwjaarsreceptie, de vorming van een nieuwe gemeentelijke organisatie, kreeg niet de aandacht die het volgens Vroomen wel verdiend. “De volgende fase in de ontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie, waarin ‘focus, focus, focus’ het thema is voor 2020. Met de verdere ontwikkeling van de Rotbrink, en de positie van Ommen in de ‘booming’ regio Zwolle.”

De burgemeester keek ook kort terug op een welvarend 2019. “Met een fantastisch maatschappelijk initiatief als de samenloop voor hoop, en 3FM dat met Serious Request nog geen twee weken geleden Ommen bezocht, maar ook: De deelname van velen aan het geslaagde bezoek van de Commissaris van de Koning, zouden best een plek verdienen in deze toespraak. Zelfs een discussie over een eventueel landelijk vuurwerkverbod, al dan niet met een uitzondering voor ons traditionele carbidschieten, had hier een plek kunnen krijgen.”

Na de toespraak van de burgemeester gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.

“Dit jaar heb ik gemeend, dat er juist nu aanleiding is stil te staan bij de waarden en de kracht van onze vrije samenleving. Een samenleving waarin vrijheid niet alleen een opluchting is, maar vooral ook een opdracht. Laten we in dit jubileumjaar intensief met elkaar het gesprek voeren over die opdracht”, besluit Vroomen zijn toespraak alvorens een toast uit te brengen op een voorspoedig 2020, en de vrijheid die vanzelfsprekend lijkt, maar eigenlijk heel bijzonder is.