Burgemeester vraagt om solidariteit; horeca, sport en musea krijgen tegemoetkoming voor QR-check

Ommen – Sportverenigingen, horecabedrijven en musea die QR-codes moeten checken om gasten te ontvangen, krijgen van de gemeente een financiële tegemoetkoming. “Afgelopen zondag zijn nieuwe maatregelen van kracht geworden om het corona virus in te dammen, en sindsdien zitten we met zijn allen in wat we een halve lockdown noemen. De maatregelen zijn nodig, dat is ook heel begrijpelijk”, beseft burgemeester Hans Vroomen. “Maar dat wil niet zeggen dat clubs en organisaties niet toch stevig getroffen worden.”

Het controleren van de QR-codes kost verenigingen en bedrijven veel inzet. Dat heeft het dagelijks bestuur van de gemeente doen besluiten om hen tegemoet te komen. Alle sportverenigingen kunnen rekenen op een bijdrage van 350 euro. Horeca en musea kunnen ondertussen aanspraak maken op een bijdrage van 500 euro. Voor de eenmalige uitkering maakt de gemeente gebruik van een bijdrage van 47.000 euro vanuit het Rijk, dat het zelf nog eens aanvult tot een slordige 60.000 euro.

Bijdrage

Hoewel het controleren van de code op zichzelf niet bepaald moeilijk is, kost het wel veel menselijke inzet. Mensen die op dat moment niet anders ingezet kunnen worden. Dat kost vooral bij de ondernemers geld, en de vraag is hoeveel een eenmalige bijdrage van 500 euro daar verschil in maakt. “We realiseren ons heel erg goed dat het een tegemoetkoming is”, aldus Vroomen. “Maar het is echt wel een bijdrage, omdat we het van belang vinden om te laten zien dat we meeleven, en dat we ook elkaar behulpzaam moeten zijn in deze periode.”

Volgens Vroomen kunnen 47 horecagelegenheden en twee musea aanspraak maken op de tegemoetkoming, om de kosten wat te compenseren. Alle 68 sportverenigingen krijgen in ieder geval de bijdrage van 350 euro. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in het formaat van de vereniging, en de omvang van de controles die ze moeten uitvoeren. “We kunnen hele ingewikkelde procedures en regels bedenken met elkaar. Het is een tegemoetkoming, en we hebben gezegd: we doen het heel praktisch en elke vereniging krijgt dit bedrag.”

Solidariteit

De burgemeester roept iedereen op zich aan de regels te houden, maar vraagt ook om solidariteit. “Ik doe echt een hartstochtelijke oproep aan onze inwoners om zich aan de maatregelen te houden. Niet omdat de overheid het nou zo nodig wil, maar om met elkaar door deze periode heen te komen”, aldus Vroomen. Naast solidariteit vraagt de burgemeester inwoners wel om verantwoordelijkheid. “Uiteindelijk zijn mensen die gevaccineerd zijn minder kwetsbaar, en komen ook veel minder snel in het ziekenhuis terecht. En die zorg staat enorm onder druk.”

Daardoor neemt de druk op de samenleving volgens de burgemeester alsmaar toe. “Dat zijn ook aspecten die het zo noodzakelijk maken om goed na te denken als je nog niet gevaccineerd bent, of het toch niet een verstandige keuze is dat wel te doen. Om daarmee de druk weg te nemen op zowel de zorg als de samenleving. Dat is ook een uiting van solidariteit, maar geeft ook uiting aan verantwoordelijkheid.”

Ongeacht de keuze die uiteindelijk wordt gemaakt, roept de burgemeester op wel respect voor elkaar te hebben. “Welke keuze iemand ook maakt, en waar ook iemand ook achter staat, en wat die er ook van vindt. Het is belangrijk om respect voor elkaar te hebben, in de keuze die gemaakt wordt. Dat is niet altijd makkelijk, zeker ook in deze tijd is het ingewikkeld. Maar het is juist nu zo belangrijk om elkaar vast te houden, en ik hoop dat we snel weer in een situatie zijn dat dit daadwerkelijk weer kan”, besluit de burgemeester.