Bouw van tweede perron bij station van start

OMMEN – De werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe perron bij het treinstation in Ommen zijn afgelopen maandag begonnen. Tijdens deze werkzaamheden is de rij parkeerplaatsen die naast het spoor ligt niet beschikbaar. Een tweetal automobilisten hebben hun voertuig niet op tijd verplaatst. De werklui moeten hier nu noodgedwongen om heen werken.

Een tweetal automobilisten hebben hun voertuig niet op tijd verplaatst. De werklui moeten hier nu noodgedwongen om heen werken.

Onveilig

Het college van B&W liet in het voorjaar van 2017 weten dat de zogeheten transfercapaciteit op het enkele perron in Ommen niet toereikend is om alle reizigers veilig te laten lopen en wachten. Uit een onderzoek naar capaciteitsknelpunten op meerdere stations in Nederland bleek dat de breedte van het perron in Ommen niet voldoet aan de norm die door het Landelijke Comité Veiligheid van ProRail wordt aangehouden. Het knelpunt in Ommen werd zelfs als zo groot beschouwd dat er een reëel veiligheidsrisico voor reizigers bestaat.

Enkel perron

Op het station is op dit moment een enkel eilandperron met een bruikbare lengte van ongeveer 180 meter. Het perron is maximaal 3,5 meter breed. Op deze breedte moeten de reizigers voor de treinen aan beide zijden van het perron in- en uitstappen, en wachten op hun trein. Het station wordt gebruikt door Vechtdallijnen van Arriva.

Doordat ervan en naar Ommen een enkel spoor loopt komt het veelvuldig voor dat er een trein aan beide zijden van het perron staat. Op dat moment moeten de reizigers van twee treinen in- en uitstappen. Deze breedte voldoet dan ook niet aan de gestelde normen van een eilandperron.

Vergrote capaciteit

In de afgelopen twee jaar heeft ProRail samen met de gemeente Ommen en de NS gewerkt aan een plan om de capaciteit van het perron te vergroten. Dit plan voorziet in de aanleg van een nieuw zijperron aan de noordkant van spoor 1 waar de treinen richting Zwolle stoppen. De fietsenstalling wat nu tussen het stationsgebouw en de parkeerplaats staat zal bij de komst van het nieuwe perron worden verplaatst.

Het huidige eilandperron wordt ingericht als een zijperron voor spoor 2 richting Emmen. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen beide reizigersstromen en komt er meer ruimte voor in- en uitstappen en wachten.

Parkeerplaats

Bij het aanleggen van het nieuwe perron wordt ook het huidige Park & Ride terrein uitgebreid. Door de aanleg van het perron komen 23 parkeerplaatsen die naast het spoor liggen te vervallen. Aanvankelijk wilde ProRail deze parkeerplaatsen niet compenseren maar op verzoek van de gemeente heeft ProRail in 2016 een onderzoek laten uitvoeren.

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek en in overleg met de NS werd alsnog besloten om de parkeerplaatsen te compenseren. Deze parkeerplaatsen komen in de verlenging van de bestaande parkeerplaats. Dit terrein is nu eigendom van Bakkhe Vastgoed uit Achterveld en is aangekocht door ProRail. Op het einde van spoor 3, dat ook gesaneerd wordt, bevindt zich het recent gerenoveerde kunstwerk ‘Huis der Reizen’, dit kan worden behouden.

Werkzaamheden

Aannemer Volker Rail is afgelopen maandag begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe perron. Het college van B&W heeft een ontheffing verleend voor eventueel geluidshinder van de spoorwerkzaamheden tussen 4 november 2018 en 22 februari 2019. Tijdens deze periode zullen ’s nachts werkzaamheden worden uitgevoerd aan de bovenleidingen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld kranen geluid maken. Tijdens de werkzaamheden wordt ook het bestaande perron uitgerust met nieuw en modern stations meubilair.

De genoemde werkzaamheden worden gefinancierd door ProRail.