Boeren in Ommen houden zich keurig aan beregeningsverbod

OMMEN – De boeren in Ommen hebben zich tot nu toe als een van de weinigen in Nederland keurig aan de beregeningsverboden gehouden. Zo blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. In Ommen zijn twee waterschappen actief. Het merendeel valt onder het waterschap Vechtstromen. Het westelijke gedeelte van de gemeente valt onder de verantwoordelijkheid van de Drents Overijsselse Delta. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Witharen, Vilsteren en de Vinkenbuurt. Geen van beiden hebben binnen Ommen een waarschuwing moeten geven of een boete moeten uitdelen.

Beregeningsverbod

Door de droogte van de afgelopen maanden moeten de waterschappen het beschikbare water verdelen, dit omdat er niet meer voldoende is voor iedereen. De waterschappen hebben het water zelf vooral nodig om droogtegevoelige dijken preventief nat te houden en de peilen in kwetsbare natuurgebieden op niveau te houden.

Om dit mogelijk te maken is een beregeningsverbod ingesteld waarmee het tijdelijk verboden is geworden voor agrariërs en particulieren om water uit sommige sloten te gebruiken om te sproeien. Wie toch dit oppervlaktewater gebruikt om te sproeien kan een waarschuwing of boete krijgen. Voor particulieren is deze boete 500 euro, voor bedrijven 1500 euro.

Er zijn dertien waterschappen in het land die beregeningsverboden uit oppervlaktewater hebben ingesteld. Waterschap Vechtstromen en het waterschap Rijn & IJssel, de droogste pekken van Nederland, hebben ook een verbod op beregening uit grondwater ingesteld.

“Het verbod wordt goed nageleefd”

Het waterschap Vechtstromen deelde tien boetes uit, maar dit was vooral in Twente. In Ommen is door zowel het waterschap Vechtstromen en de Drents Overijsselse Delta geen enkele waarschuwing gegeven of boete uitgedeeld. Het waterschap Drents Overijsselse Delta hoefde in haar hele gebied nog helemaal geen boetes of waarschuwingen uit te delen. Eind vorige maand zette dit waterschap nog kantoorpersoneel in om te helpen met het controleren op overtredingen van het beregeningsverbod.

Tot nu toe deelden de waterschappen in Nederland 47 boetes uit en gaven meer dan 150 waarschuwingen. “Het verbod wordt goed nageleefd” verteld Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Drones

Met drones en vliegtuigjes inspecteren handhavers van de waterschappen of men zich aan het verbod houdt. Als de handhavers vanuit de lucht zien dat er ergens gesproeid wordt waar dat niet mag sturen zij handovers op de grond daar heen. Deze waarschuwen de overtreders, en delen in sommige gevallen een boete uit.