Boeren en burgers op zoek naar goede oplossing voor nieuwe brug bij stuw Junne

Beerze/Junne – Inwoners van de buurtschap Junne en andere belanghebbenden zijn gisteravond met de gemeente en het waterschap in gesprek gegaan over de plannen voor een nieuwe Vechtbrug en restauratie van de eeuw oude stuw in Junne. De informatiebijeenkomst werd georganiseerd door het waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen in het gebouw van het Giga Konijnenhol bij de Beerze Bulten.

Wethouder Leo Bongers (l.), waterschap bestuurder Wim Stegeman (m.) en Co van Zundert (r.) namen het woord.

Aanleiding

De brug over de Vecht boven op de stuw bij Junne is niet meer geschikt voor zwaarder verkeer, en is sinds het voorjaar van 2017 alleen nog maar te gebruiken door personenauto’s, fietsers en voetgangers. De gemeente is daarom van plan om een nieuwe brug aan te leggen die voldoet aan de moderne normen, circa vijftien meter stroomopwaarts van de huidige brug en stuw. Daarnaast gaat het waterschap Vechtstromen onderzoeken of de stuw gerenoveerd kan worden, of toch moet worden vervangen. Bij een renovatie van de stuw zal deze nog zo’n 25 jaar mee kunnen. Komend voorjaar gaat Vechtstromen onderzoeken of de stuw er net zo goed bijligt als de even oude stuw bij De Haandrik, die uiteindelijk ook niet hoefde te worden vervangen, en veel goedkoper kon worden gerestaureerd. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek zal dan worden besloten wat er verder met de stuw gaat gebeuren.

Sluipverkeer

Zo’n nieuwe brug die voldoet aan de moderne normen zal dan ook zwaarder zijn, en dit zien de inwoners van de buurtschap eigenlijk niet zitten. Ze vrezen dat er daarmee weer zwaar sluipverkeer mogelijk zal zijn, en dat er dan niet voldoende zal worden gehandhaafd op bestemmingsverkeer. Tijdens een bijeenkomst die begin november met behulp van het Plaatselijk Belang werd georganiseerd spraken zij unaniem af dat ze liever renovatie van de brug over de stuw willen. De bewoners werden al eerder uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van gisteravond. Maar nadat bleek dat er behoefte was aan een algemenere toelichting over de stand van zaken werd het programma gewijzigd, waarna er opnieuw uitnodigingen werden verstuurd.

Dick Schipper van het waterschap Vechtstromen geeft uitleg over de huidige situatie.

Informatiemarkt

Aan het begin van de avond was er een informatiemarkt met vrije inloop. Daarbij werd toelichting gegeven over de locatie, de huidige situatie, ontwerpideeën, planning en het onderzoek naar de renovatiemogelijkheden van de stuw. Medewerkers en bestuurders van de gemeente en het waterschap, onder wie de door beide aangestelde omgevingsmanager Wieke Wisselink, beantwoorde ook individuele vragen van de aanwezigen.

Vanaf circa 19:30 werd er een centrale presentatie gegeven over de stand van zaken. Co van Zundert, voormalig universitair hoofddocent omgevingsrecht, begeleide de avond en vertelde eerst over de huidige situatie. Daarna gingen de geïnteresseerden in gesprek met wethouder Leo Bongers van de gemeente Ommen en Wim Stegeman, dagelijks bestuurder van het waterschap Vechtstromen.

Tientallen geïnteresseerden verzamelden zich in het Bultje Theater.

Goede oplossing

Tijdens de presentatie in het Bultje Theater ging een microfoon rond onder de tientallen aanwezigen. Emma de Vries sprak als inwoonster van Stegeren in. Ze benadrukte dat er van een tweestrijd tussen lokale burgers en boeren geen sprake is. “Boeren die landen aan beide kanten van de Vecht hebben is niet het grote verkeer waar we bang voor zijn. Het is vooral dat als daar een goede nieuwe brug is, er heel veel ander verkeer gebruik van gaat maken. En met name omdat de weg naar Ommen, de oude N34 en de brug bij Ommen, zo’n vreselijk kruispunt is dat een heleboel mensen dit gaan gebruiken als hun normale route”, aldus De Vries. “Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te weten dat de burgers die in Stegeren en Junne wonen ook heel erg de boeren die van oudsher in het gebied wonen en werken hun normale werkzaamheden gunnen, en ook hun de normale toegankelijkheid gunnen”, vervolgde De Vries, wat zelfs tot een applaus leidde. “Maar het gaat voornamelijk om extra sluipverkeer dat er helemaal niks te zoeken heeft. We moeten kijken hoe we dat wel in goede banen kunnen leiden.”

De Vries ziet graag dat er ook over een fietspad wordt nagedacht. Zij heeft vier kinderen die van de Stegerdijk gebruik maken om met de fiets naar school te gaan. “Het is gewoon veel drukker geworden, in de zomer zijn er ontzettend veel toeristen. Zeker ook als die brug straks meer toegankelijk wordt voor het grotere bestemmingsverkeer moet er gewoon een veilig fietspad komen. In de zomer is het een slalom om de mensen heen, een fietspad aan beide kanten is veel veiliger.”

Emma de Vries sprak als inwoonster van Stegeren in.

Duidelijkheid

De inbreng van De Vries bleek achteraf in hoofdlijn de gedachten gang van de bewoners goed te vertegenwoordigen. Wethouder Leo Bongers beloofde de inspraak mee te nemen in de besluitvorming. “Wat mij betreft zetten we daar de komende tijd de schouders onder”, aldus de wethouder. “We hebben een verkeersbureau ingeschakeld die juist uw mening wil weten. Reageert u daar alstublieft allemaal op, zodat wij dat goed kunnen gebruiken”, vulde hij nog aan. De wethouder gaf aan dat de buurtbewoners nog over veel zaken kunnen en mogen meedenken. De boeren die aanwezig waren gaan er van uit dat ze in de toekomst wel gebruik kunnen maken van de nieuwe brug, maar willen vooral duidelijkheid. “We rijden nu al jaren om. Dat brengt veel extra kosten met zich mee, waar we niks van vergoed krijgen”, deelde een van hen.

Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen vertelde dat de aanpalende gebouwen die bij de brug staan en de stuw zelf gemeentelijke monumenten zijn. “De nieuwe brug moet wel passen in dat decor. Daar houden we zeker rekening mee.” Bongers vulde aan dat dit inderdaad een meetellend aandachtspunt is. “De brug bij Junne is zoals die er nu bij ligt geen visitekaartje. Terwijl het toch een van de mooiste plekjes van Ommen is.” Stegeman erkende dat de communicatie niet altijd optimaal is gegaan, maar gaf aan de wens te hebben om bij de verdere planvorming álle stakeholders te willen betrekken, mogelijk middels een klankbordgroep. Na zo’n uur te hebben gesproken werd afsluitend tot circa 21:00 een vervolg gegeven aan de informatiemarkt.