Boeren die getroffen zijn door droogte kunnen uitstel van Belastingdienst krijgen

OMMEN – Boeren die getroffen zijn door de droogte van de afgelopen maanden kunnen uitstel aanvragen om hun belastingen later te betalen. De Belastingdienst heeft deze droogte voor boeren en tuinders aangemerkt als ‘bijzondere omstandigheid’, waardoor zij een beroep kunnen doen op uitstel van betalen van belastingen.

LTO

Voor boeren en tuinders die zijn getroffen door de droogte en daardoor tijdelijk in liquiditeitsproblemen komen, is het door interventies van LTO Nederland mogelijk geworden om bij de Belastingdienst uitstel aan te vragen van betalen van inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting. De mogelijkheid wordt geboden om uitstel van betaling voor een langere periode te krijgen.

Voorwaarden

De Belastingdienst stelt wel een aantal voorwaarden aan deze regeling. Belangrijk is dat een accountant, financier, adviseur of een andere deskundige een verklaring afgeeft. Hierin moet aannemelijk worden gemaakt dat er een daadwerkelijk bestaand betalingsprobleem is, moet het betalingsprobleem tijdelijk zijn, moeten de problemen voor een bepaald tijdstip opgelost worden en moet de onderneming levensvatbaar zijn. Boeren en tuinders die op basis daarvan uitstel nodig hebben in verband met liquiditeitstekorten kunnen een onderbouwd verzoek indienen bij hun belastingkantoor.

LTO Nederland adviseert leden om contact op te nemen met hun fiscaal dienstverlener en via hen de aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. De Belastingdienst kan bij het verlenen van uitstel nadere voorwaarden stellen. Een van deze voorwaarden is dat de Belastingdienst kan vragen om zekerheid te stellen voor de nog te betalen belastingen.

Mais dat getroffen is door de droogte.
Mais dat getroffen is door de droogte.