Bochtschild bordjes in bocht Beerzerweg na opnieuw ongeval, politiek wil actie

OMMEN – De gemeente Ommen gaat op korte termijn enkele zogeheten bochtschild bordjes plaatsen in de laatste bocht van de Beerzerweg. Dit nadat vanmorgen vroeg voor de derde keer binnen een korte tijd een ongeval heeft plaats gevonden in deze bocht. Vanmorgen raakte een 18-jarige vrouw uit Ommen gewond. Begin juni liep een motorrijder kneuzingen op toen hij recht door de greppel in reed. Op 11 juli kwam een 34-jarige man om het leven en op de ochtend van 7 augustus raakte een 38-jarige Almelose gewond. “Wij betreuren het dat er in korte tijd drie zware ongevallen hebben plaats gevonden op de Beerzerweg.” verteld woordvoerster Aly Luth van de gemeente.

Veel automobilisten gaan al remmend de bocht in.

Grondige analyse

De gemeente gaat samen met verkeersdeskundigen van de politie een grondige analyse maken van de ongevallen. Dit gebeurt in het eerstvolgende reguliere overleg tussen de gemeente en politie wat halverwege september plaats vindt. Als alles mee zit zal eind september hier een conclusie uit komen.

Volgens de gemeente wijzen de voorlopige analyses erop dat in ieder geval de laatste drie ongevallen verschillende incidenten zijn met ieder een eigen verhaal. De overeenkomst in de ongevallen is dat allen enkelzijdig zijn. De bocht volgt een relatief lang recht stuk. “Wanneer harder wordt gereden dan ter plaatse is toegestaan is de bocht verraderlijk.” aldus Luth.

Bochtschild bordjes

De gemeente wil vooruitlopend op deze grondige analyse de bocht al wel extra benadrukken en gaat op korte termijn enkele bochtschild bordjes plaatsen. “Hierdoor worden bestuurders extra gewaarschuwd voor de bocht. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bestuursters om hun gedrag aan te passen aan de feitelijke situatie.” Na afronding van de grondige analyse zal door de gemeente gezamenlijk met de politie en andere partners worden bekeken of een verdere aanpassing van de weginrichting noodzakelijk is.

Buurtbewoners beschouwen de plek van de ongevallen.

VOV

Gerrit de Jonge, fractievoorzitter van de VOV, heeft vragen gesteld aan het college van burgemeesters en wethouders over de verkeerssituatie op de Beerzerweg, Schammelte en Zeesserweg. Het college mag er zes weken over te doen om te reageren maar de Jonge heeft gevraagd om een spoedige reactie. “…het lijkt mij dat ze bij de eerste raadsvergadering of misschien wel eerder per raadsbrief de raad informeren.” Bij uitblijven van een spoedige reactie zal de VOV volgens de Jonge genoodzaakt zijn een motie in te dienen. “Drie ongelukken binnen vier weken op dezelfde plek is te veel.” schrijft de fractievoorzitter op social media.

“Wij hadden verwacht dat het college [van B&W] na het eerste, dan wel na het tweede ongeluk, actie zou ondernemen.” zegt de Jonge. “… het college van burgemeesters en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoer van het verkeerscirculatieplan en te zorgen dat er een veilige situatie op de weg plaatsvindt. Het verbaast ons zeer dat er nu een derde ongeluk plaatsvindt en dat er maar geen actie komt.” vervolgd hij.

Oude situatie

Wat de VOV betreft, en zij hebben dit dan ook aan het college gevraagd, wordt de oude situatie weer toegepast. Dat houdt in dat de verkeersborden die het begin van de bebouwde kom en de ’30 zone’ aanduiden weer in de richting van Beerze worden verplaatst. Zodat de maximumsnelheid in de bocht weer teruggaat naar dertig, en dat automobilisten die vanaf Zeesse komen van tevoren kunnen zien dat er moet worden afgeremd.

Daarbij zouden wat de politieke partij betreft dan schrikhekken of een vangrail komen. Volgens de Jonge zou een vangrail zoals in de bocht bij de Steiler Oever een mooie oplossing zijn welke ervoor zorgt dat als het toch mis gaat men niet meer tegen de boom rijdt of in de greppel eindigt. “…als je van Ommen naar Den Ham rijdt heb je een prachtig mooie vangrail langs de weg van hout.”

De beschadigde boom en de omgewoelde kade van de Oude Vechtarm.

Bebouwde kom

Bij de herinrichting van de kruising van de Zeesserweg/Beerzerweg en De Schammelte en het opnieuw inrichten van de Zeesserweg als fietsstraat in begin oktober 2016 is de bebouwde kom verplaatst naar de huidige plek. “Destijds is in overleg met de bewoners hiervoor gekozen om de bebouwde kom grens op een logische plek, daar waar ook daadwerkelijk sprake is van een bebouwde kom, te leggen.” schrijft de gemeente in een reactie. Volgens de gemeente zijn de borden en bebouwde kom grenzen alleen effectief als de daadwerkelijke inrichting van de weg en de omgeving dit ondersteund. Bij het verplaatsen van de bebouwde kom is de maximale snelheid in de bocht 60 kilometer per uur geworden. “Qua maatvoering en overzichtelijkheid voldoet de bocht aan de weginrichting van een 60 weg.” aldus de gemeente.

Ondanks dat de gemeente meldt dat de borden en bebouwde kom grenzen alleen effectief zijn als de daadwerkelijke inrichting van de weg de omgeving dit ondersteund staan deze borden en de grenzen op meerde plekken in de gemeente ver van bebouwing af. Zo begint de bebouwde kom bij de kruising van de Coevorderweg en de Slagenweg terwijl als men rechtsaf gaat en later linksaf naar de Hardenbergerweg, waar de eerste dichtstbijzijnde woningen staan, al gauw een kleine 300 meter verder is. Wie links af de Coevorderweg richting de brug op rijdt vindt pas na een ruime kilometer de eerste bebouwing.

Schrikhek

Een schrikhek dat tot zeker september 2015 voor de bocht stond staat hier op het moment niet meer. De gemeenten kan niet meer achterhalen wanneer en met welke reden dit bord is weg gehaald.

Het schrikhek dat tot zeker 2015 in de bocht stond. Foto: Google Street View.
De huidige situatie, waarin geen schrikhek meer staat.

In de huidige situatie is de enige waarschuwing voor de scherpe en verraderlijke bocht een zogeheten vooraanduidingsbord voor een S-bocht dat ruim 100 meter voor het begin van de bocht staat. Dit bord was bij het eerste en tweede ongeluk slecht zichtbaar door een tak welke, mogelijk deels door de droogte, hiervoor hing. Deze tak is ergens voor het ongeval van vanmorgen ingekort.

Het slecht zichtbare vooraanduidingsbord vastgelegd op 8 augustus.

Oorzaak

Hoe de recente ongevallen nu echt ontstaan zijn blijft vooralsnog onduidelijk. Of snelheid als enige een rol heeft gespeeld bij de ongevallen valt niet met zekerheid te zeggen. Wie een half uurtje gaat staan kijken bij de bocht ziet dat veel automobilisten die vanaf Beerze komen geneigd zijn de binnenbocht te nemen en vaak met een hoge snelheid al remmend de bocht in komen. Met als gevolg dat wel eens moet worden uitgeweken voor tegemoetkomende auto’s vanaf Ommen en daarbij akelig dichtbij de rand van het wegdek komen.

Daarnaast rijden in deze periode veel vakantiegangers op de weg die hier meestal niet bekend zijn of in ieder geval niet veel ervaring met de weg hebben. Ook maken sinds de afsluiting van de Stuw bij Junne voor landbouw verkeer, veel trekkers gebruik van de Beerzerweg welke ondanks zoveel mogelijk rechts houden uiteraard veel ruimte in beslag nemen.