Bewoners ‘kop’ Zwolseweg willen dat college weg versmald

Ommen – De aanwonenden en ondernemers aan de Zwolseweg en het Molenerf wachten nog steeds op maatregelen die de verkeersveiligheid in de ‘kop’ van de Zwolseweg daadwerkelijk moeten verbeteren. Geert Huisman sprak afgelopen donderdagavond namens tientallen bewoners van het Molenerf en de Zwolseweg, en alle bedrijven, in bij de raadscommissievergadering waarbij de kadernota 2020 werd behandeld.

Al zo’n vijf jaar pleiten de bewoners in de ‘Initiatiefgroep 30 km/uur zone Zwolseweg’ voor maatregelen waarmee de kop van de Zwolseweg, vanaf de aansluiting met de Stationsweg en de bebouwde kom grens, daadwerkelijk zo wordt ingericht dat er de gestelde maximale snelheid wordt gereden. De weg is aangewezen als 30 kilometer zone, maar het stuk voor de Konijnenbeltsmolen is zo breed dat deze menig weggebruiker uitnodigt om veel sneller te rijden. Huisman vertelde dat de gemeente recent snelheidsmetingen heeft gedaan, met meetpunten boven op de drempel bij de bebouwde kom grens, en vlak voor de bocht bij De Zon. Het resultaat hieruit was volgens hem een gemiddelde snelheid van 45 kilometer per uur.

Het wegdek voor de Konijnenbeltsmolen is circa zeven meter breed.

“De weg is zeer breed waardoor hier hard gereden kan worden, en heeft een slecht wegdek waardoor het verkeer veel lawaai maakt”, vertelde Huisman. Vooral het deel klinkers dat sinds werkzaamheden in de binnenbocht bij de molen ligt zorgt bij aanhangers voor veel geluid. De initiatiefgroep ziet graag dat de weg op korte termijn wordt aangepakt. Als de weg, op het breedste punt 7 meter breed, wordt versmald naar 5,50 meter is er volgens Huisman een win-win situatie. Hij schetst dat het verkeer langzamer zal gaan rijden, en dat er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor een trottoir langs de weg, zodat voetgangers en rolstoelers niet langer gebruik hoeven te maken van het fietspad.

Zebrapad

Volgens Huisman wordt er waarschijnlijk eind deze maand begonnen met de aanleg van het zebrapad, dat tussen de molen en de trap die leidt naar de aanlegsteiger van rederij Peters moet komen, zodat de voetgangers veiliger kunnen oversteken. In 2018 werd er bij de bebouwde kom grens al een verkeersdrempel aangelegd. “Maar meer zit er niet in, want we hebben onvoldoende financiële middelen”, kreeg Huisman volgens hem van de gemeente te horen. De bewoners en ondernemers van de kop van de Zwolseweg en het Molenerf stellen echter dat het een kwestie van prioriteiten stellen is. Daarbij wees Huisman erop dat de Hessel Mulertbrug zes toegangswegen heeft, waarvan vijf er keurig bij liggen. Ook de Zeesserweg, de andere zuidelijke toegangsweg naar de Hessel Mulertbrug, is recent onder handen genomen. Huisman benoemde dat alleen het deel van de Zwolseweg dat vanaf de Stationsweg te zien is aangepakt is, maar verder niet. “Merkwaardig dat één weg niet behandeld wordt”, aldus Huisman.

Petitie

September vorig jaar werd door de initiatiefgroep al een petitie met vijftig handtekeningen overhandigd aan verkeerswethouder Leo Bongers. In de petitie werd gepleit voor een veilige inrichting voor de 30 kilometer zone. De handtekeningen werden gezet door 38 huishoudens aan het Molenerf, 6 aan de Zwolseweg, en vertegenwoordigers van hotel De Zon, China Tuin, Stichting Molen Konijnenbelt, Rederij Peters. Ook door camping de Koeksebelt en het stichtingsbestuur van de Kinderboerderij Ommen, beide buiten de bebouwde kom, werd een krabbel gezet.

Wethouder Bongers beloofde na de ontvangst van de handtekeningen dat een ambtenaar contact zou opnemen met de initiatiefgroep om samen hun voorstellen te bespreken, en dat hij hen op de hoogte zou houden van de verdere besluitvorming. Huisman benadrukte dat het overleg en contact goed loopt, maar dat de resultaten niet naar tevredenheid zijn. De kadernota wordt op 27 juni tijdens een extra vergadering behandeld door de gemeenteraad.