Bewoners Dante-zuid willen dat vervallen bruggetje wordt vervangen

Ommen – De gemeente Ommen vroeg eind maart de input van wijkbewoners over wat zij wilden dat er ging gebeuren met de verouderde brug in het park van Dante-zuid. Ongeveer 120 omwonenden hebben hun suggesties aangegeven door een enquête in te vullen. De uitkomsten van deze enquête geven aan dat het in verval geraakte bruggetje vooral recreatief wordt gebruikt. Voornamelijk voor het wandelen en fietsen over de brug, maar ook wordt er vanaf het bruggetje gevist, en worden er eendjes gevoerd. De brug blijkt uit de vragenronde ook een plek te zijn waar veel naar vogels wordt gekeken.

Het bruggetje is nu in een behoorlijk slechte staat en is volgens wethouder Bongers aan het einde van de technische en financiële levensduur. In plaats van het direct vervangen van het bruggetje greep de gemeente de kans om een participatie traject op te starten. Om de gebruikers van het park te bereiken plaatste de gemeente een groot geel vraagteken bij het bruggetje met de vraag ‘Wat moet hier gebeuren?’. Omwonenden en andere gebruikers werden door verwezen naar de online enquête, waar werd gevraagd wat zij wilden dat er met de brug gaat gebeuren. Bijna 80% gaf aan graag te zien dat het bruggetje wordt vervangen. Via de online enquête kwamen ook veel tips en creatieve ideeën binnen om andere dingen in het parkje te realiseren. Zoals bijvoorbeeld speeltoestellen, nestkastjes en meer bloemen voor bijen.

Nu uit de enquête blijkt dat het bruggetje vervangen moet worden wil de gemeente hier graag mee aan slag gaan; dit in samenwerking met omwonenden. In de enquête hebben diverse mensen aangegeven graag mee te willen denken over de uitvoering van de brug. De gemeente nodigt omwonenden uit voor een bijeenkomst op donderdag 20 juni in de Carrousel tussen 19:30 en 20:30, waarbij ze samen gaan bekijken hoe de nieuwe brug eruit moet komen te zien.