Voor €21.500 geruild bij derde Beursvloer in Ommen

Ommen – Tientallen ondernemers, verenigingen en stichtingen hebben rond het einde van de middag kennis met elkaar gemaakt tijdens de derde editie van de Beursvloer in Ommen. De Beursvloer wordt georganiseerd door het Vrijwilligers Steunpunt Ommen in de praktijkschool De maat aan de Baron van Fridaghstraat. Het doel is om op een laagdrempelige manier de vraag en het aanbod van de deelnemende maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar te brengen.

Voor elkaar

De Beursvloer werd vanmiddag geopend door wethouder Bart Jaspers Faijer door, zoals dat hoort bij een beurs, op een gong te slaan. Vanaf 17:00 hadden de deelnemers anderhalf uur de tijd om met elkaar te bespreken of zij iets voor elkaar konden betekenen. In de kantine van de praktijkschool stonden tafels waar aan de deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan. Een notaris en accountant waren standby om met allerlei dingen te kunnen helpen.

Gesloten portemonnee

De ondernemers kunnen door de verenigingen en stichtingen te ondersteunen hun maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale samenleving tonen. Als tegenpresentatie daarop verlenen de verveningen en stichtingen een dienst aan de ondernemers. Dit alles met een gesloten portemonnee. Het gaat niet om financiële middelen, maar juist om matches tussen deelnemers in bijvoorbeeld kennis, middelen, materialen of mensen.

Een notaris en accountant stonden standby om te helpen.

Match

Nog voor het begin van de Beursvloer werd al een match gesloten tussen Marrita Paters van de Hersenstichting en Janny Broekhuis van de Stichting Evenmens. Evenmens waakte de laatste avonden bij de vader van Paters, die ongeveer drie weken geleden overleed. Paters ontmoete Broekhuis bij een intakegesprek een tijdje daarvoor. De ontmoeting vanavond was dan ook even confronterend, maar al snel werd duidelijk dat ze samen wat moesten gaan afspreken. De Hersenstichting geeft lezingen over allerlei hersenen gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld hersenletsel. De inhoud van de match is dan ook dat er in ieder geval een lezing wordt gegeven.

Marrita Paters (l.) en Janny Broekhuis (r.) sloten nog voor het begin van de Beursvloer een match.

In anderhalf uur tijd kwamen in totaal 25 matches tot stand, vorig jaar waren dat er 21. De totale ruilwaarde is €21.500, zo maakte de notaris en de accountant op het eind van de avond bekend. Vorig jaar was dit €17.000.