‘Belevingsvlucht’ te laat van start, en te luid

Dalfsen – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanmiddag een ‘belevingsvlucht’ georganiseerd over de aanvliegroutes van Lelystad Airport. Dit op verzoek van bewoners en andere betrokkenen in de provincies waar in de toekomst overheen gevlogen gaat worden als vanaf 2020 vakantievluchten mogen landen en vertrekken vanaf het vliegveld in de polder. De vlucht van vanmiddag is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien maar om bewoners in de gebieden onder de vliegroutes het geluid van een vliegtuig in hun eigen omgeving te laten ervaren. Veel mensen hebben vanmiddag geluisterd en gekeken naar de vlucht welke 2 uur later vertrok dan gepland. De dichtstbijzijnde aanvliegroute bij Ommen gaat vanaf grofweg Hellendoorn over Lemelerveld onder Dalfsen door richting de Kop van Overijssel.

Op tweeëntwintig locaties onder de route worden geluidsmetingen verricht. Daarnaast kunnen mensen hun ervaring delen via een enquête op de website van het ministerie. Via een website van het bedrijf Munisense, dat de metingen doet, kunnen de resultaten van de tweeëntwintig meetlocaties live worden bekeken.

Regiegroep

Een regiegroep onder onafhankelijk voorzitterschap van Hans van der Vlist heeft afstemming gevonden met het ministerie over de wijze waarop de belevingsvlucht wordt uitgevoerd. De regiegroep bestaat uit geïnteresseerden van de informatieavond over de vlucht die op 14 maart werd gehouden, en is samengesteld uit inwoners van verschillende provincies onder de aanvliegroutes van Lelystad Airport, een tweetal actiegroepen, een geluidsexpert, een deskundige op het gebied van vliegoperaties en twee vertegenwoordigers voor natuur- en recreatiebelangen. De regiegroep komt op 11 juni samen om de vlucht op basis van de eerste rapporten te evalueren. Voor het zomerreces van de Tweede Kamer wordt deze evaluatie van de belevingsvlucht door de regiegroep aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden.

Vertraging

De belevingsvlucht vertrok uiteindelijk om 17:20 nadat het vertrek vijf keer werd uitgesteld. Tijdens het inladen van de routeset, essentieel voor de nauwkeurige uitvoering van vlucht, bleek dat dit niet eenvoudig te doen was in de navigatiecomputer van het net twee maanden oude toestel dat werd gepland om te gebruiken. Rond kwart voor vijf werd duidelijk dat Transavia het probleem had opgelost door een ander vliegtuig in te zetten. Door het inladen van de routes in dat vliegtuig en het voltanken vertrok de belevingsvlucht uit eindelijk twee uur later dan gepland. Het toestel dat uit eindelijk werd gebruikt is meer dan elf jaar oud maar heeft dezelfde motoren als het vliegtuig dat eerst zou worden gebruikt. Door het latere vertrek betekend dit dat de planning twee uur wordt opgeschoven.

Uitvoering

Ondanks de fors vertraagde start is de vlucht grotendeels uitgevoerd zoals gepland was. Er werd op een aantal stukken licht afgeweken, bij de kop van Noord-Holland is een extra stuk parallel aan de kust gevlogen omdat er te veel werd ingelopen op het aangepaste vluchtschema. Richting Groningen is abusievelijk een klim uitgevoerd naar 4270 meter hoogte in plaats van 4880 meter, dit betekend dat er bij Drachten 610 meter lager werd gevlogen dan dat was gepland en dat daarmee de klim naar 4880 meter niet is ervaren. In verband met een onweersbui bij Wieringerwerf is de vlucht eerder naar het zuiden gedraaid, de route is later bij Kolhorn weer opgepakt. Voor de inwoners van Wieringerweg betekend dit dat zij de vlucht zuidelijker hebben beleefd dan dat het later in de werkelijkheid zal zijn.

Het vliegtuig kan vandaag nog niet landen op Lelystad Airport omdat de verlengde baan nog niet geschikt is om dit type vliegtuig te faciliteren. Zo ontbreken de vereiste baanmarkeringen nog en is er nog geen luchtverkeersleiding op het vliegveld. Het toestel is op een hoogte van ongeveer 600 meter over het vliegveld gevlogen. Het ministerie en de regiegroep erkennen dat de vlucht daarmee voor mensen tussen Dronten en de baan en Zeewolde en de baan niet veel waarde heeft.

Representatief

Volgens het ministerie is het vliegtuig dat is gebruikt, een Boeing 737-800, representatief voor de toestellen die gaan vliegen naar en vanaf Lelystad Airport. Vanwege het specifieke karakter van de vlucht konden vandaag geen passagiers of vracht mee. Het gewicht is deels gecompenseerd door extra brandstof mee te nemen. Het gewicht van het vliegtuig heeft invloed op de klimsnelheid en -helling van de vlucht. Omdat tijdens een enkele vlucht zowel de aankomstroutes als de vertrekroutes worden gevlogen is het vliegtuiggewicht niet representatief voor normale vluchten. Vooral bij de eerste benaderingen van het vliegveld is het gewicht van het vliegtuig hoger dan dat het in de toekomst zal zijn.

Het meetpunt bij Emmen, ten westen van Dalfsen.Het meetpunt bij Emmen, ten westen van Dalfsen.

Geluid

Er zullen vandaag nog geen definitieve resultaten bekend worden, over de gegevens van de metingen en de resultaten van de enquête stellen de uitvoerende bureaus een rapportage op. Over twee dagen worden hierop vooruitlopend alvast de eerste resultaten gedeeld. Met onder andere deze resultaten stelt de regiegroep een evaluatie op. Het officiële en definitieve rapport zal uiterlijk op 1 juli worden aangeboden aan de minister.

Op tweeëntwintig locaties onder de route van het vliegtuig staat specialistische meetapparatuur opgesteld. In de omgeving van deze meetpunten mogen tijdens de vlucht geen personen binnen een straal van 50 meter komen. Eén van deze meetpunten staat op een weiland in de buurt van de Emmerweg bij het buurtschap Emmen ten westen van Dalfsen. Loonwerkers waren tijdens de middag van de vlucht aan het diepploegen op een aangrenzend weiland maar stopten rondom het moment van passeren. In deze periode werd ook het achtergrondniveau vastgesteld op deze locatie, dit werd vastgesteld op 34,4 decibel.

Om 17:56 passeerde het toestel voor het eerst Emmen, op een hoogte van 1830 meter met een snelheid van rond de 510 kilometer per uur en een geluidsniveau van 57,1 decibel. Om 19:16 passeerde het vliegtuig voor de tweede keer, nu op een hoogte van 2410 meter met een snelheid van rond de 530 kilometer per uur. Bij deze passage was het geluidsniveau 52,6 decibel, ondanks dat het vliegtuig 580 meter hoger vloog dan bij de eerste passage, een verschil van 31,7%, was het verschil in decibel slechts 4,5 decibel, een verschil van 8,6%. Bij de derde en laatste passage vloog het vliegtuig op dezelfde hoogte als de eerste keer, het toestel vloog deze keer ongeveer 10 kilometer per uur harder, het geluid was hierbij 0,3 decibel harder dan bij de eerste passage.

Te luid

In het milieueffectrapport (MER) over Lelystad Airport van de Rijksoverheid worden een aantal maximale geluidsniveaus genoemd. Eén van deze maxima is 52 decibel voor een naderend vliegtuig op een hoogte van 1800 meter. Desondanks waren de door Munisense gemeten niveaus bij Emmen hoger. Er werd tijdens de eerste en derde passage 30 meter hoger gevlogen dan de in het milieueffectrapport (MER) gestelde 1800 meter, toch lag het gemeten geluidsniveau respectievelijk 5,1 en 5,4 decibel hoger dan de limiet van 52 decibel. Volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder ervaren mensen iedere 5 decibel extra als een verdubbeling van het lawaai. De tweede passage op 2410 meter komt niet in de buurt van de drie gestelde hoogtes in het rapport en kan niet worden vergeleken met de gegevens in het rapport.