Bekladde tunnel Hoogengraven moet historie rijk kunstwerk worden

Ommen/Hoogengraven – De gemeente Ommen is bereid om mee te betalen aan het schoonmaken en het opknappen van het tunneltje onder de Coevorderweg nabij CBS Hoogengraven, in het gelijknamige buurtschap. De muren van de tunnel zijn de afgelopen jaren in verval geraakt, en beklad met graffiti. Het plaatselijk belang Stegeren-Junne heeft een plan om de wanden van de tunnel te verfraaien met kunstschilderingen, en om daarbij de samenleving te betrekken. In de muurschilderingen zal de rijke geschiedenis van het buurtschap worden verbeeld.

Historie

In de muurschilderingen zal de rijke historie van Junne, Stegeren en Hoogengraven worden verbeeld. Scholieren van CBS Hoogengraven gingen recent langs bij de omwonenden om de wensen van hen in beeld te brengen. Op de muren zullen de hessenwegen die vroeger door het gebied liepen te vinden zijn, ook de legende van de Hongerige Wolf zal worden afgebeeld. Tevens is er aandacht voor de vele droppings die aan het einde van de Duitse bezetting in 1944 plaatsvonden.

10.000

De gemeente stelt een bedrag van 10.000 euro beschikbaar vanuit het budget voor burgerinitiatieven. Het plaatselijk belang heeft reeds een bedrag van 348 euro toegekend gekregen vanuit het Rabofonds. Daarnaast worden er nog mogelijkheden onderzocht voor sponsoren in de buurt, en bij de landgoedeigenaar van Junne. Ook ontvangt het plaatselijk belang al een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente. De gemeente verwacht dat de bijdrage van 10.000 euro voldoende moet zijn om het initiatief, wat is begroot op 11.700 euro, mogelijk te maken. De kosten voor de reparatie van de voegen en de verkeersmaatregelen, samen 7.000 euro, worden bekostigd vanuit het regulier onderhoudsbudget.

Vechtdal College

Hoewel het grootste deel van de begroting voor de schilderwerken is, wordt geld voor een dure kunstenaar bespaard. Twee kunst docenten van het Vechtdal College, Marieke de Gooijer en Rianne Kroese, zullen het werk uitvoeren. Voor het schilderwerk kan starten wordt de tunnel eerst ontdaan van alle bestaande graffiti. Daarna worden de voegen van de wanden gerepareerd om een lekkage te herstellen, en te voorkomen dat er nieuwe kunnen ontstaan. Om te voorkomen dat vandalen opnieuw graffiti spuiten komt er achteraf een speciale coating over de nieuwe schilderwerken. Als de onderhoudswerkzaamheden aan de tunnel tijdig genoeg kunnen hebben plaatsvinden is de hoop dat de tunnel voor de komende zomer voor zien zal zijn van de nieuwe laag verf.

Gebruik

De tunnel was van groot belang toen de Coevorderweg nog de provinciale N34 was. Inmiddels is de weg afgewaardeerd tot een 60 km/h weg, en is de noodzaak van een tunnel voor passeren van fiets- en voetgangers van minder groot belang geworden. Desalniettemin wordt de tunnel voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen door de initiatiefnemers van groot belang geacht.