Beerzervelders protesteren bij inloopbijeenkomst ‘megastal’ Knolsdijk

Beerzerveld – Handelshuis Schuttert organiseerde gisteravond een inloopbijeenkomst in café-restaurant Beerzerveld in de gelijknamige buurtschap om hun verder uitgewerkte plannen voor het bestaande varkensbedrijf aan de Knolsdijk toe te lichten. De eerste berichten dat het college in principe akkoord gaat met de plannen leverde een storm aan kritiek op, zoals het college ook verwacht had. Best wel vreemd vond Schuttert, aangezien de exacte plannen nog niet duidelijk waren. Pas toen duidelijk werd dat zijn plan ruim binnen het beleid van de gemeente en het bestemmingsplan paste zijn de plannen verder in detail uitgewerkt. Deze plannen werden gisteravond gepresenteerd. Nadat de bijeenkomst rond zes uur van start ging waren er aanvankelijk niet veel belangstellenden die van zich lieten horen. Jan Schuttert en andere vertegenwoordigers van zijn handelshuis verduidelijkten voor de enkele aanwezigen rustig de plannen, maar rond half acht kwam daar een verandering in.

Protest

Zo’n zestig tot zeventig bewoners van in en om Beerzerveld verzamelden zich met spandoeken en borden voor het zalencentrum, aan het verlengde van de Knolsdijk. Na wat bekende leuzen, zoals ‘Megastal, nee’ en ‘Geen deuren op een kier voor megastallen hier’, te hebben geroepen ging de protestgroep gewapend met de borden en geplastificeerde foto’s over het ‘Natura 2000’ gebied naar binnen. Verrast leek de agrariër niet met de komst van de demonstranten. Sinds het bekend worden van zijn intenties werd het al duidelijk dat zijn plannen niet op steun van de meeste Beerzervelders kunnen rekenen. Begin vorige maand werden door de protestgroep al 537 handtekeningen tegen de plannen aan de voorzitter van de raadscommissie van de gemeente Ommen aangeboden, voordat er die avond over het onderwerp werd vergaderd.

Uitleg

Schuttert wou tijdens de inloopavond vooral duidelijk maken wat zijn precieze plannen nou eigenlijk zijn. En dat er geen toename wordt verwacht qua uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur, en in het algemeen overlast, ten opzichte van de huidige situatie. Hij hoopte dat de weerstand uiteindelijk best mee zou vallen als iedereen notie had genomen van de exacte plannen. Na binnenkomst van de tegenstanders en het vriendelijk handen schudden stelde Schuttert voor om zijn plannen stap voor stap te gaan uitleggen aan hand van alle kaarten, illustraties en documenten. Bij de eerste tafel, met daarop een gedetailleerde beschrijving van de plannen en tekeningen van het terrein, werd hier inderdaad een poging tot gedaan. Aanvankelijk nam Loekie van der Schoor het voortouw om Schuttert concrete vragen te stellen. De partijen gingen ordentelijk in gesprek, en Schuttert probeerde zijn plannen zorgvuldig uit te leggen.

Varkenshouder Jan Schuttert in gesprek met Loekie van der Schoor, die als omwonende tegen de plannen is.

Boosheid

Nadat Van der Schoor zich had teruggetrokken, en het woord aan andere leden van de actiegroep liet, begon de boosheid van meerdere kanten toch door te komen. Schuttert werd het hemd van het lijf gevraagd voor uitleg, en vooral feiten bij de door hem genoemde cijfers. De tegenstanders hebben weinig vertrouwen in het door Schuttert geschetste aantal transporten van 2 tot 3 per dag, dat zou gaan plaatsvinden over de in hun ogen al gebrekkige infrastructuur. Maar ook onderbouwing voor de genoemde percentages voor reductie van ammoniak, fijnstof en geur willen de tegenstanders. Bertus Bouwhuis, die volgens eigen zeggen zo’n 100 meter van het perceel af woont, maakt zich vooral erg zorgen over de schadelijke stoffen. “Ik heb COPD, die lucht is voor mij ontzettend schadelijk.”

Schuttert noemde de betrokkenheid van de bevolking mooi, en waardeert het dat de tegenstanders wel zijn plannen wilden aanhoren. Ondanks hun ogenschijnlijk onherroepelijke standpunt leek er toch een selectie te zijn die wel wat gerustgesteld is door de uitgebreide presentatie en verduidelijking van de plannen.

Jan Schuttert (m.) in gesprek met LPO raadsleden Melchior Bauman en Gerard Hemmink (r.)

Raad van State

Of de megastal er daadwerkelijk gaat komen volgens de plannen van Schuttert is nog onzeker, de gemeenteraad moet zich nog over het plan buigen. Meerdere fracties uit de oppositie en coalitie lieten zich gisteravond wel zien bij de inloopavond, en gingen in gesprek met zowel Schuttert als de tegenstanders. De protesterende buurtbewoners hopen dat de veehouder toch nog van zijn plan afziet. Mocht het plan bij de gemeente niet kunnen worden tegengehouden, zijn de tegenstanders bereid om het tot de Raad van State te gaan voeren.