Beerzerveld overhandigd raad petitie met 537 krabbels tegen megastal aan Knolsdijk

Beerzerveld/Ommen – De plannen van handelshuis Schuttert voor een ‘megastal’ met ruimte voor een kleine 14.000 biggen in Beerzerveld blijft voor reuring zorgen. De kwestie werd gisteravond besproken tijdens een raadscommissie vergadering. Voordat de vergadering begon werd een petitie met 537 handtekeningen tegen de bouw van de megastal aangeboden aan de voorzitter van de raadscommissievergadering. Bij de rondgang door Beerzerveld en omstreken door de werkgroep zouden slechts een handvol mensen hebben aangegeven in te stemmen met de eventuele komst van een grote varkensstal.

Het huidige bedrijf aan de Knolsdijk

Besluitvorming

De fracties van de D66, PvdA en VOV stelden medio april gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college van B & W over de uitbreidingsplannen van het bestaande varkensbedrijf aan de Knolsdijk in Beerzerveld, dat is aangekocht door handelshuis Schuttert. De drie oppositiepartijen wilden weten hoe de gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming. Tijdens de vergadering van gisteravond werden verduidelijkende vragen gesteld aan wethouder Bongers. Het college heeft in principe de bevoegdheid om bij een vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van het bestaande varkensbedrijf van 0,8 naar 1,5 hectare zelf te beslissen. Als het oppervlakte groter wordt is de beslissing wel aan de raad. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp heeft het college aangegeven dat ook bij een uitbreiding tot 1,5 hectare toch de mening van de raadscommissie wordt betrokken bij hun besluitvorming.

Insprekers

Maar liefst tien belanghebbenden maakten gebruik van hun inspreekrecht om hun kijk te geven op de manier waarop zij en de gemeenteraad worden betrokken bij de besluitvorming over het plan voor de megastal. Gea Slotman uit Ommen sprak als eerste, voor twee vriendinnen die in de werkgroep actief zijn, en dichtbij de beoogde stal wonen. Ze schetste een avond zoals die van gisteren bij één van deze vriendinnen, die wordt verpest door fijnstof, gillende biggen en de geur van ‘eau de cochon’ (cochon; Frans voor varken), “Een krachtig aroma van stikstof met een textuur van fosforzuur, kali, ammoniak en methaan.” Ook wees ze op de totale uitstoot van de stoffen als er vier grote stallen in een straal van drie kilometer bij Beerzerveld komen te staan. In de nabije omgeving van de Knolsdijk heeft Schuttert al drie andere locaties met ‘intensieve veehouderij’.

Het huidige bedrijf aan de Knolsdijk

Natura 2000

De andere vriendin van Slotman woont aan de Zwarteweg in Beerze. Een beschermd Natura 2000 gebied met stikstofgevoelig hoogveen en beschermde planten en dieren. De vele transportbewegingen die bij een dergelijk beoogd bedrijf nodig zijn zullen naar alle waarschijnlijkheid allemaal over de Zwarteweg gaan. “Hoe moet dat straks met al die vrachtwagens over de Zwarteweg, waar ook veel scholieren fietsen? En wat betekent dat voor het toerisme, en voor de campings?” vroeg ze zich af. “Betrek de raad, politiek en bevolking maximaal bij de besluitvorming”, riep Slotman op. Ook recreatieondernemer Jan Hagedoorn sprak zijn zorgen uit over de mogelijke gevolgen voor de toerisme in het gebied.

De tientallen belanghebbenden die zich gisteren bij het gemeentehuis verzamelden, en de raadszaal vulde, richtte in de hal van het gemeentehuis een ‘pop-up-tentoonstelling’ in met schilderijen over de natuur, en Verkade-albums van een eeuw oud. “Straks kunnen onze kinderen alleen nog maar naar schilderijen en dié plaatjes van Verkade kijken als ze natuur willen zien”, besloot Slotman haar inspraak.

Het huidige bedrijf aan de Knolsdijk

Transport

Naast de omwonenden sprak ook directeur Henk Martens van christelijke basisschool De Hoekstee. Hij wees mede namens PCBS De Schakel op de gevaarlijke verkeerssituatie die onder andere op de Beerzerhaar zou kunnen gaan ontstaan. In een brief aan alle fracties en het college van B & W die op 3 april werd verstuurd werden al zorgen geuit. Het is volgens Harmens nu soms al onveilig op de schoolroutes. Elke werkdag fietsen er vele kinderen op verschillende tijden over de Knolsdijk. Als er bij de komst van een megastal tientallen extra vrachtwagens per week gaan rijden wordt het volgens hem helemaal onverantwoord. Harmens schetst dat er in de schoolroutes straks drie ‘dode hoek’ situaties zullen zijn. Bij het vertrekken van de vrachtwagens aan de Knolsdijk, bij het oprijden van de Beerzerhaar, en het afslaan naar de Zwarteweg.