Bedrijventerreinen nog steeds schoon en veilig, Keurmerk Veilig Ondernemen opnieuw behaald

Ommen – De bedrijventerreinen in Ommen hebben opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

V.l.n.r..: Voorzitter Ron Nijhof en secretaris Erwin Makkinga van de Ondernemersvereniging Ommen en wethouder Leo Bongers. Foto: Ondernemersvereniging Ommen.

Eind vorig jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Op basis hiervan zijn nieuwe actieplannen opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. De plannen werden op 12 mei jongstleden door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden.

“De goede samenwerking tussen de verschillende partijen is prijzenswaardig. Dat is de samenwerking tussen de ondernemersvereniging Ommen, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger Roggendorf”, licht auditor Robert Snel van keuringsinstantie KIWA toe.

Samenwerking

Wethouder Economie Leo Bongers is dan ook trots op het wederom toekennen van het keurmerk. “Op al die verschillende terreinen in Ommen wordt bijzonder goed samengewerkt. Zo’n samenwerking kun je alleen aangaan vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. De boel is goed op orde en de partijen weten elkaar prima te vinden.”

De samenwerking tussen alle partners gaat al veel jaren terug. “Die dateert van rond 2011, toen de partners de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen wilden verbeteren”, legt voorzitter Ron Nijhof van de ondernemersvereniging Ommen uit. “De intentieverklaring die toen getekend werd is nog steeds de basis onder de samenwerking tussen ondernemersvereniging, politie, brandweer, gemeente en collectieve beveiliger. Natuurlijk is het mooi dat ondernemers dankzij dit KVO-keurmerk korting kunnen krijgen bij verschillende verzekeraars. Maar nog belangrijker is het dat we de bevestiging hebben dat onze bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn. Daar doen we het voor!”