Basisschoolkinderen doen na twee jaar afwezigheid weer praktisch verkeersexamen

Ommen – Nadat het praktische Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland de afgelopen twee jaar niet door kon gaan in verband met de coronapandemie, is vandaag weer getoetst of de Ommer basisschool scholieren de eerder geleerde theorie ook daadwerkelijk kunnen toepassen in het echte verkeer.

Dergelijke examens worden volgens VVN alleen maar belangrijker. Basisschoolkinderen doen namelijk steeds minder verkeerservaring op; simpelweg omdat ze alsmaar vaker met de auto naar school worden gebracht. Ook de periodes van thuisonderwijs tijdens de laatste jaren helpen niet in het zelfvertrouwen. De ervaring die ze wel op doen krijgen ze meestal alleen op vaste en bekende routes, zoals naar de sportclub en naar vrienden.

Juist omdat de basisschoolleerlingen vaak nog niet zo ervaren zijn, en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving de theorie toe te passen gaat de route van het praktisch Verkeersexamen door Ommen zelf; voor de meeste kinderen de eigen woonomgeving.

Vrijwilligers

Voor de start van het examen wordt gecontroleerd of de fietsen veilig zijn, want alleen op een goedgekeurde fiets mag men deelnemen aan het examen. Pas dan krijgt de scholier een oranje hesje met daarop een nummer. Die dienen niet alleen voor wat extra zichtbaarheid. Want langs de route die wordt gefietst zitten vrijwilligers, die aan de hand van een controlelijst met diezelfde nummers bijhouden of de leerlingen goed handelen.

Onderliggende vaardigheden zoals de beheersing van de fiets bij remmen, het nemen van bochten, maar ook sociaal gedrag worden niet direct getoetst. Maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen afleggen.

App

Wethouder Bongers gaf vanmorgen bij het gemeentehuis het ‘startschot’ voor de eerste fietser. Hij sprak zijn dank uit aan de vrijwilligers en VVN Ommen. “Verkeersveiligheid wordt steeds belangrijker in onze complexe en snelle wereld”, aldus Bongers. “En ook de fietsveiligheid wordt steeds meer een onderwerp, dat hebben we de laatste tijd wel in het nieuws gezien.”

De scholieren konden vooraf oefenen met de ‘VVN Verkeersexamenapp’ die door Veilig Verkeer Nederland gratis wordt aangeboden. In die applicatie kan de verkeerstheorie worden geleerd, en de verschillende verkeerssituaties worden geoefend die ze in ‘het echte leven’ ook tegen kunnen komen. De app heeft ook een checklist om te controleren of een fiets helemaal in orde is.