Basisschool kinderen doen praktisch verkeersexamen

Ommen – Tijdens het Veilig Verkeer Nederland praktisch Verkeersexamen in Ommen is vandaag van 250 basisschool scholieren getoetst of de eerder geleerde theorie ook daadwerkelijk kan worden toegepast in het echte verkeer. Basisschoolkinderen doen steeds minder verkeerservaring op omdat ze steeds vaker met de auto naar bijvoorbeeld school worden gebracht. De ervaring die ze wel op doen krijgen ze meestal op vaste routes, zoals naar school en naar vrienden. De basisschoolleerlingen zijn vaak nog niet zo ervaren, en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving de theorie toe te passen. Daarom gaat de route van het praktisch Verkeersexamen door de eigen woonomgeving van de kinderen. Voor de start van het examen zijn de fietsen gecontroleerd, want alleen op een goedgekeurde fiets mag men deelnemen aan het examen.

Vrijwilligers

Langs de route die wordt gefietst staan vrijwilligers die -aan de hand van een controlelijst- beoordelen of de leerlingen goed handelen. Onder liggende vaardigheden zoals de beheersing van de fiets bij remmen, nemen van bochten en dergelijken maar ook sociaal gedrag worden niet direct getoetst, maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen afleggen. De deelnemers hebben een hesje met een nummer aan waaraan ze kunnen worden herkend. Kinderen die geen fouten maken krijgen later van de burgemeester een certificaat en een gemeentelijk presentje. Na het examen bespreekt de eigen meester of juf de resultaten in de klas.

App

Wethouder Bongers gaf vanmorgen bij het gemeentehuis het ‘startschot’ voor de eerste fietser. Hij sprak zijn dank uit aan de vrijwilligers en VVN Ommen. “Verkeersveiligheid wordt steeds belangrijker in onze complexe en snelle wereld”, aldus Bongers. Kinderen konden vooraf samen met hun ouders oefenen met de ‘VVN Verkeersexamenapp’ die door Veilig Verkeer Nederland gratis wordt aangeboden. In de applicatie kunnen kinderen de verkeerstheorie verder leren, en de verschillende verkeerssituaties oefenen die ze onderweg ook tegen kunnen komen. Ook is met de app te checken of de fiets helemaal in orde is.