Bas van Raaij (63) uit Vilsteren krijgt lintje voor verdiensten in geestelijke gezondheidszorg

Vilsteren – Bas van Raaij is vandaag Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Hans Vroomen reikte de onderscheiding vanmiddag uit aan de 63-jarige psycholoog in zijn woonplaats Vilsteren. Van Raaij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

Bas van Raaij werd vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in Vilsteren. Naast hem zijn vrouw Barbara Cremers en burgemeester Hans Vroomen.

Van Raaij heeft zich zijn gehele werkzame leven ingespannen voor het verbeteren van de positie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit deed hij door het ontwikkelen en verzorgen van trainingen aan cliëntenraden, aan familieleden van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en aan hulpverleners.

Daarvoor is Van Raaij bestuurslid geweest van Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen met ernstig psychiatrische problemen en Eufami, de Europese vereniging van familieleden van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. En sinds enkele jaren is hij lid van de raad van commissarissen van Landgoed Vilsteren.

Van Raaij is directeur en één van de grondleggers van Bureau De Mat. Deze organisatie geeft diverse trainingen op het gebied van interactievaardigheden en intervisie volgens de door hem ontwikkelde ‘Mat-methode’. Vanmiddag had dat bureau een bijeenkomst bij Herberg de Klomp in Vilsteren.

Verrassing

Daar werd Van Raaij verrast toen burgemeester Vroomen ineens als spreker werd aangekondigd. Na een lovende toespraak klonken de welbekende worden; ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’. In gezelschap van familie en relaties werd de zichtbaar geëmotioneerde decorandus door burgemeester Hans Vroomen het versiersel opgespeld.