Bart Jaspers Faijer stelt zich opnieuw beschikbaar als wethouder

Ommen – Wethouder Bart Jaspers Faijer stelt zich weer beschikbaar voor de volgende periode. Jaspers Faijer werd in 2018 door de ChristenUnie als kandidaat-wethouder afkomstig uit Rouveen naar voren geschoven. De afgelopen jaren bevielen, en de 52-jarige bestuurder heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld. In de periode dat Jaspers Faijer in Ommen wethouder was werd hij tot twee keer toe genomineerd als beste bestuurder; eenmaal voor algemeen bestuurder en eenmaal voor de kleine gemeenten.

Volgens de ChristenUnie heeft de wethouder zich in zijn tijd in Ommen laten kennen als toegankelijk en open bestuurder die graag tussen de mensen staat. “Hij verstaat de Ommer mentaliteit en geniet van de gemeenschapszin in Ommen. Bart is een uitermate coöperatief ingesteld bestuurder. Dat past bij onze partij”, aldus Jan Westert, voorzitter van de ChristenUnie Ommen.

Wethouder Bart Jaspers Faijer. Foto: gemeente Ommen.

Ook Marleen Hemstede, lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de ChristenUnie, is ingenomen met de bereidheid van Bart Jaspers Faijer: “Bart is kwaliteit. Hij staat voor een goede samenwerking met onze fractie, maar vooral is hij wethouder voor alle Ommenaren. Zijn verbindend eerlijke opstelling sluit aan bij onze partijwaarden. We hopen dat we als partij kunnen meedoen bij een volgende coalitie. Dan schuiven we Bart graag weer naar voren als kandidaat voor het wethouderschap. Uiteraard vraagt dit om een goede verkiezingsuitslag. Maar daar zetten we ons graag voor in”, wordt opgetekend in een persbericht.

Als wethouder heeft Jaspers Faijer een stevige portefeuille. Zo trok hij voor de gemeenten, waterschappen en provincie in West Overijssel de regionale energiestrategie. Hij is verantwoordelijk voor wonen en de kernen in Ommen, en voor de ontwikkeling van het stadscentrum. De WMO en de ouderenzorg als onderdeel van het het sociaal domein is een belangrijk thema. Jaspers Faijer: “Het sociaal domein maakt dat je tussen en naast mensen staat. Je hebt te maken met de kwetsbare kanten van het leven: zorg, armoede, eenzaamheid, jeugdproblematiek, verslaving. Het is een voorrecht om als bestuurder zo bezig te kunnen zijn. Het sluit aan bij het hart van de ChristenUnie, de partij die mij heeft voorgedragen.”

Over de afgelopen jaren in Ommen zegt Bart Jaspers Faijer: “Ik heb in het college en met de raad goed kunnen samenwerken. Ik hoop dat ik de kans krijg om in een volgende periode dat opnieuw te kunnen doen. Ik blijf graag beschikbaar als wethouder kandidaat namens de ChristenUnie. Ik hou van een bestuur dat collegiaal samenwerkt. Betrouwbaarheid, integriteit en openheid zijn voor mij heel belangrijke waarden als bestuurder.”