Atletiekbaan wordt toch blauw; vervangen kunstgrasvelden begonnen

Ommen – Een aannemer is begin vorige week begonnen met het groot onderhoud van de kunstgrasvelden op sportpark Westbroek. Tegelijkertijd wordt er ook onderhoud gepleegd aan de grasvelden, om ze weer helemaal in orde te maken voor de start van het nieuwe seizoen. Tijdens deze ‘zomerstop’ worden drie voetbal kunstgrasvelden en het kunstgras hockeyveld vervangen. De velden werden bij de opening van het sportpark in 2009 in gebruik genomen, en zijn na zo’n tien jaar te zijn gebruikt versleten. De kunstgrasvelden in de kernen zoals Vilsteren en Lemele zijn jonger, en hoeven nog niet te worden vervangen.

De ‘sporttechnische lagen’ van de drie voetbalvelden worden tevens vervangen. Dit zijn lagen van een paar centimeter dik boven op de funderingen die nu bestaat uit zand en rubber, en voor het dempende vermogen van het kunstgrasveld zorgt. De nieuwe lagen worden aangelegd in variant met lava. Dit kost bij de aanleg meer dan de huidige laag, maar moet langer mee gaan.

Afvoer

De fractie van de VOV stelde eind vorig jaar vragen over de afvoer van de oude toplagen naar aanleiding van een uitzending van het TV-programma Zembla. In deze uitzending onthulde Zembla dat uit onderzoek was gebleken dat bedrijven die aangeven de toplagen -die deels bestaan uit plastic en rubber- af te voeren, te scheiden en te recyclen dit vaak helemaal niet doen. In plaats van het kunstgras juist te recyclen bleken de resten veelal te worden opgeslagen, en dat er feitelijk dus werd gefraudeerd. Naar aanleiding van de vragen gaf het college van B&W aan dat de toplagen zouden worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Bij dergelijke afvalstoffen moet de ontdoener, in dit geval de gemeente, er namelijk zorg voor dragen dat de resten volgens de eisen en regels van de Wet Milieubeheer worden afgevoerd. De gemeente heeft in het zogeheten ‘RAW’ bestek opgenomen dat de aannemer de oude toplagen moet afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

Wanneer een dergelijke erkende afvalverwerker de oude toplagen accepteert is de gemeente vanaf dat moment gevrijwaard van het afval, en de verdere bijhorende verplichtingen. De juiste documenten en registratie van de hoeveelheden afval zijn volgens het college de belangrijkste vorm van bewijslast dat de toplagen juist worden afgevoerd. De verwerker neemt bij inname van de afvalstof de juridische verplichting van het afvalproduct over. “Via stortbonnen kunnen we controleren of hieraan voldaan is. Deze zullen wij opvragen bij de hoofdaannemer van het werk”, reageerde het college destijds.

Atletiekbaan

Uit het oogpunt van schaalvoordeel is in de begroting voor 2019 besloten om naast de kunstgrasvelden ook de toplaag van de atletiekbaan op het sportpark deze zomer te gaan vervangen. Aanvankelijk werd gekozen om de tot nu blauwe baan in het rood uit te voeren, de meest voordelige optie. De baan in het blauw uitvoeren zoals deze nu is zou duurder zijn. De gemeente overlegde met ACO of zij in staat en bereidt waren de meerkosten voor haar rekening te nemen, maar dit bleek niet het geval. Zij maakten wel duidelijk dat hun wens een blauwe baan is. Voor dezelfde blauwe kleur als de huidige baan zouden de meerkosten €28.000 zijn. Voor een luxe diepblauwe baan zoals in Papendal, eigenlijk de voorkeur van de vereniging, moest €40.000 worden opgehoest.

Recent bleek dat door een gunstige aanbesteding van de vervanging van de kunstgrasvelden, welke uit hetzelfde krediet als de atletiekbaan wordt betaald, er voor de gemeente alsnog de ruimte ontstond om een kleurkeuze te maken binnen het gestelde krediet. Desondanks koos het college ervoor om de baan in het rood uit te voeren, zoals reeds in opdracht was gegeven bij de aannemer. “Wij vinden de kwaliteit van de baan bepalend, en zijn er trots op dat Ommen zo’n mooie baan heeft. (…) Maar als alleen een kleur €28.000 of zelfs €40.000 extra moet gaan kosten, vinden wij dat te veel”, vertelde sportwethouder Ko Scheele afgelopen donderdag, tijdens de raadsvergadering waarbij de Kadernota 2020 werd behandeld. Het was dan ook de reden voor het college om toch voor de standaard rode kleur te kiezen. Rood is doorgaans de kleur die gebruikt wordt voor atletiekbanen, en heeft zich bewezen qua kleurvastheid.

Blauw

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag liet de gemeenteraad weten dat zij toch graag zagen dat de nieuwe baan blauw wordt. “De LPO vindt het teleurstellend dat de atletiekbaan in de renovatie niet weer dezelfde uitstraling krijgt als dat die nu heeft. De blauwe baan is het gezicht van de vereniging, en de LPO ziet dan ook graag dat deze uitstraling in stand blijft”, vertelde LPO-fractievoorzitter Dick Remmers tijdens de vergadering. Er werd dan ook een motie ingediend om de baan bij de renovatie opnieuw in dezelfde blauwe kleur als voorheen aan te leggen.

Verantwoordelijk wethouder Scheele gaf in zijn reactie aan dat er eerst met de aannemer zou moeten worden gekeken of deze wijziging op korte termijn wel alsnog gerealiseerd kan worden. De toplaag van de atletiekbaan is afgelopen week namelijk al verwijderd, en de nieuwe moet over twee weken worden geleverd. “Mocht het niet meer kunnen binnen die twee weken dan zeg ik u wel dat u het niet moet doen, want dat betekent dan dat de baan langer open blijft liggen, want de toplaag is er al af”, aldus wethouder Scheele. De wethouder gaf aan spoedig contact op te gaan nemen met de aannemer om te kijken of de wijziging nog mogelijk is.

De motie werd met 15 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. De fractie van de VOV stemde als enige tegen omdat zij de indruk van het college kregen dat het onwaarschijnlijk was dat de wijziging nog haalbaar was. Gerard Marsman van de ChristenUnie benadrukte nog wel dat de opwaardering niet door moest gaan als er bovenop de al genoemde meerkosten nog extra kosten zouden ontstaan door het ‘last minute’ wijzigen van de kleur. De fracties van de PvdA, VVD en D66 sloten zich hierbij aan. Ook het CDA ondersteunde de motie, “Wij hopen van harte dat dit gaat slagen”, aldus fractievoorzitter Annelies Bakelaar.

De Ommenaar heeft van een medewerker van de gemeente vernomen dat er inmiddels contact is geweest met de aannemer. Hieruit is gebleken dat de kleurkeuze nog kon worden gewijzigd, en dat deze zonder extra kosten (boven op de bestaande meerkosten) binnen dezelfde levertermijn kan worden aangelegd.