Asielzoekers crisisnoodopvang De Slaghen vertrokken naar volgende plek; ‘Trots dat we dit met elkaar hebben gedaan’

Ommen – De asielzoekers en vluchtelingen die de afgelopen twee weken in de crisisnoodopvang in sporthal De Slaghen werden ondergebracht zijn vandaag vertrokken naar een volgende locatie. Waar zij naar toe gaan is bij de gemeente Ommen niet bekend, en kan het COA ook niet direct aangeven. “We hebben de afspraak met het COA dat de asielzoekers vanaf dinsdag op een andere locatie worden ondergebracht. Wat deze locatie gaat zijn is voor ons onbekend”, licht woordvoerster Marije Herder van de gemeente desgevraagd toe.

Crisisnoodopvang

Burgemeester Vroomen besloot iets meer dan twee weken geleden dat de gemeente voor 14 dagen een crisisnoodopvang locatie beschikbaar zou stellen in sporthal De Slaghen, met ruimte voor 75 personen. Dat gebeurde nadat het kabinet de vastgelopen asielopvang als nationale crisis bestempelde. Die legde vervolgens bij de veiligheidsregio’s de vraag neer om snel extra crisisnoodopvang te realiseren. De Veiligheidsregio IJsselland vroeg Ommen toen een eerder gedaan aanbod te realiseren.

In een paar dagen werd de sporthal omgebouwd tot een volledig uitgeruste opvanglocatie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de opvang dinsdag 21 juni in gebruik zou worden genomen, maar de eerste 53 personen arriveerden een dag later. Uiteindelijk is het aantal opgevangen personen gegroeid naar 71. Het ging grotendeels om gezinnen, met in het gezelschap negentien kinderen jonger dan twaalf jaar. Met als landen van herkomst Jemen, Syrië, Eritrea, Turkije en Somalië.

Trots

Het is zo’n zeven jaar geleden dat de gemeente Ommen voor het laatst een vergelijkbare crisisnoodopvang organiseerde. Ze zal deze keer dan ook nog gaan evalueren, maar er wordt nu in ieder geval tevreden teruggekeken naar de afgelopen periode. “Het beeld dat we nu hebben is dat de opvang op een hele goede en mooie wijze heeft plaatsgevonden. Het was een rustige opvang locatie”, blikt burgemeester Hans Vroomen terug.

Vroomen spreekt veel waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Er is door heel veel mensen hard gewerkt in de aanloop om het mogelijk te maken. Ook de ondersteuning vanuit de samenleving, in het aanwezig zijn voor deze vluchtelingen. Ik denk dat we er heel trots op mogen zijn dat we dit met elkaar hebben gedaan, zegt de burgervader. “Ik ben blij dat deze twee weken op zo’n goede manier zijn verlopen.”

Hoewel er kort na de aankondiging van de komst van de opvanglocatie toch wel wat gevreesd werd voor overlast, wellicht door jonge mannen die rondhangen, is dat -volgens de gemeente althans- praktisch niet ervaren. Bij zowel de politie als de gemeente kwamen geen meldingen binnen. Wel werd er enkele keren bij de crisisnoodopvang zelf aangeklopt.

Zo waren er kinderen die onder schooltijd aan het spelen waren gegaan op het plein van Het Palet. Maar dit kon door de aanwezige medewerkers in de sporthal direct worden opgepakt. Aan sympathiek lijkt dan ook geen gebrek te zijn geweest. Op de eerste ochtend werd al speelgoed langsgebracht, en vrijwilligers hebben dagelijks geholpen met het uitserveren van eten.

Crisis

Waar de opgevangen personen nu heen gaan is dus onduidelijk, maar waarschijnlijk zullen zij inmiddels aangekomen zijn in een volgende tijdelijke opvanglocatie. Op meerdere plekken in het land zijn de afgelopen weken crisisnoodopvang locaties zoals in Ommen opgezet, en het getrek van locatie naar locatie zal voorlopig nog niet voorbij zijn.

Dat er de komende tijd een opvangcarrousel ontstaat is dan ook aannemelijk, en het is ook niet uitgesloten dat eenzelfde verzoek binnenkort opnieuw bij de gemeente wordt neergelegd. Toch kan Vroomen nu lastig voorsorteren op hoe de gemeente daar dan op zal reageren. “Het gaat om crisisnoodopvang, dus dat is een afweging die steeds gemaakt moet worden. Mocht die vraag nog een keer komen dan gaan we te zijner tijd kijken wat nodig is, en wat wel of niet kan.”

De opvang in de sporthal zal de komende dagen worden afgebouwd. De brandweervrijwilligers die twee weken geleden hielpen met de opbouw hebben daar vanavond al een start mee gemaakt. Vanaf aankomende maandag kunnen de reguliere gebruikers weer terecht in de hal.