Asbest aangetroffen op voormalig Angelica terrein

Ommen – Het voormalige Angelica terrein in Haven Oost is in allerijl afgesloten door de gemeente. Tijdens maaiwerkzaamheden afgelopen vrijdag werden er op het braakliggende terrein asbestverdachte materialen gevonden. Een onderzoeksbureau heeft inmiddels vastgesteld dat het inderdaad om asbest gaat. Het terrein is aan beide toegangszijden afgezet met linten en verbodsborden. Hoewel het feitelijk geen openbaar terrein is wordt het wel veel gebruikt voor het uitlaten van honden, en als loopverbinding tussen De Strangen en de Mol’nhoek.

Dat er nu asbest wordt aangetroffen op het terrein is op zich verrassend. De voormalige kruidendrogerij van Angelica is al jaren geleden gesloopt en gesaneerd. En het terrein werd toen in principe schoon opgeleverd. De gemeente verwacht wel dat hetgeen dat werd gevonden resten van dat gebouw zijn. Deskundigen van milieubureau Geofoxx zijn op dit moment actief bezig met bodemonderzoek in het hele plangebed Haven Oost, ter voorbereiding op komende werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken.

Het betreffende perceel maakt deel uit van het plangebied voor de nieuwe woonwijk Haven Oost. De verwachting is dat de vondst van het asbest niet voor vertraging in de realisatie zal zorgen. Aangezien de eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken voor volgend jaar op de agenda staan.