Alice van den Nieuwboer na verkiezingen beoogd als nieuwe CDA-wethouder

Ommen – De leden van het CDA Ommen hebben gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering unaniem Alice van den Nieuwboer gekozen als kandidaat-wethouder voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ze is daarmee de beoogde opvolger van wethouder Ko Scheele. Hij besloot eerder al dat hij na de komende verkiezingen, met dan 12 jaar dienst als wethouder van de gemeente Ommen, het stokje door te willen geven.

Van den Nieuwboer

Van den Nieuwboer is geen onbekende in zowel de gemeente als het CDA. De meeste inwoners van Ommen zullen haar kennen als de voorzitter van de Oranjevereniging Ommen, of weten haar te vinden op het hockeyveld bij de veterinnen. Binnen het CDA begon ze bij jongerenafdeling CDJA, en heeft tot op heden binnen het CDA allerlei rollen vervuld. Zo was ze betrokken bij CDA Vrouwen, fractievoorzitter in Deventer en is ze sinds zes jaar secretaris van het Provinciaal bestuur. “Het lokaal openbaar bestuur heeft mijn hart”, vertelt Van den Nieuwboer. “Daarom zou het een voorrecht zijn om met deze enthousiaste fractie verantwoordelijkheid te dragen in de nieuwe periode.”

CDA-bestuursvoorzitter Jan Hekman (l.) met lijsttrekker Erik Veurink en kandidaat-wethouder Alice van den Nieuwboer (r.).

Van den Nieuwboer heeft een bedrijfskundige achtergrond, heeft gewerkt bij adviesbureau Twynstra Gudde en is inmiddels vijftien jaar in dienst bij de gemeente Enschede. In haar huidige functie is ze verantwoordelijk voor strategische advisering en lobby binnen het sociaal domein. Onder meer als het gaat om WMO, jeugd en participatie. Zaken die ook tot de portefeuille van Scheele behoren.

Veurink

Met de presentatie van de kandidaat-wethouder maakt het CDA ook de lijsttrekker voor de komende verkiezingen bekend. Die rol wordt ingevuld door Erik Veurink. Hij maakte eerder al deel uit van het CDA-bestuur in Ommen, waarvan een deel als voorzitter. “Op de vraag van het CDA-bestuur om lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter te worden, heb ik logischerwijs goed en weloverwogen nagedacht. Het antwoord was uiteindelijk niet moeilijk voor mij. Het CDA heeft namelijk een bijzonder mooi (concept) verkiezingsprogramma voor de komende periode en het huidig CDA-team, welke niet onbekend is voor mij, straalt zeer veel enthousiasme uit om hiermee aan de slag te gaan”, licht Veurink toe.

Ook Veurink is geen onbekend gezicht in Ommen. Hij heeft vele jaren een bestuursfunctie vervuld bij voormalige voetbalvereniging OZC, en voetbalt nog actief op zaterdag. Na de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente heeft hij diverse managementposities bekleed bij verschillende Rabobank-vestigingen. Begin dit jaar heeft de geboren Ommer de overstap vanuit de financiële wereld naar de gemeente Raalte gemaakt, in de functie van Strategisch Financieel Ontwikkelaar. “Dat mijn waarden en normen nauw aansluiten bij de beginselen van het CDA was en is nog steeds volledig van toepassing. Ik heb erg veel zin om hier onderdeel van uit te maken. Niet voor onszelf, maar voor de inwoners van Ommen.”

2022

Voorzitter van het CDA Ommen, Jan Hekman, is opgetogen met de keuze van de leden voor Erik Veurink: “Ik denk dat het CDA in de persoon van Erik Veurink een persoon heeft gevonden, die midden in de maatschappij staat, die Ommen op zijn duimpje kent, ook via het verenigingsleven. Ommen heeft met Erik Veurink iemand met een financiële achtergrond, die hierdoor gemakkelijk zicht houdt op de financiële situatie van de gemeente Ommen. Kortom, op 16 maart 2022 is hij de stem van de kiezer meer dan waard.”

Hoewel er natuurlijk geen garantie is dat het CDA een wethouder mag leveren, is het met de huidige vier zetels -gelijk aan het LPO- nu wel de grootste partij, en ligt dat wel in de lijn der verwachting. Ongeacht is Hekman blij dat de leden achter de keuze van het bestuur staan. “Met Alice van den Nieuwboer kunnen we iemand naar voren schuiven, die heel goed is ingevoerd in het sociaal domein, waar met name jeugd, maar ook de ouderen in Ommen hun voordeel mee kunnen doen. Gezien haar ervaring en achtergrond een hele goede kandidaat voor het wethouderschap in Ommen. Het bestuur is blij dat zij deze functie eventueel op zich wil nemen.”