ALDI wil winkel verplaatsen naar ‘Poort van Ommen’

Ommen – De ALDI wil haar supermarkt aan de Slagenweg in Ommen verplaatsen naar de zogenaamde ‘Poort van Ommen’, op de noordelijke hoek van de Nieuwelandstraat en de Schurinkstraat. Voor de nieuwbouw van de supermarkt is het nodig om het bestemmingsplan van deze kavel te wijzigen naar een supermarktbestemming. Het college van burgemeester en wethouders gaat hier graag in mee. “Een belangrijke stap in het proces dat zeer voortvarend verloopt met gemeente Ommen”, aldus Vincent Hullegie, vastgoedontwikkelaar van het supermarktconcern. Het terrein aan de Nieuwelandstraat ligt nu braak, en werd eerder al als detailhandel aangewezen voor het plan ‘Poort van Ommen’, maar dat project ging niet door. Het college heeft de gemeenteraad gisteravond tijdens de raadsvergadering gevraagd om de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan te beoordelen.

Een ‘artist impression’ van het Aldi filiaal. Illustratie: Aldi

Het college vraagt de raad om dit advies om daarna de plannen voor de nieuwbouw en de verkoop van het 1.300 vierkante meter tellende perceel aan de Nieuwelandstraat verder uit te kunnen gaan werken. In dezelfde plannen wordt ook de aankoop van de grond van de huidige supermarkt aan de Slagenweg uitgewerkt. Het vertrek van de supermarktketen betekent dat deze kavel vrijkomt, en ook hier een bestemmingsplan wijziging moet plaats vinden. “Wij voorzien daar mogelijkheden, maar het primaire doel van de herbestemming is dat de ALDI een goede locatie krijgt waar zij hun nieuwe concept kunnen uitrollen. (…) Dan gaat het wellicht om het Kindplein Oost, of dan wel een andere maatschappelijke toepassing”, vertelde wethouder Leo Bongers gisteravond.

Het huidige winkelpand aan de Slagenweg.

Voorbeeldsupermarkt

Op de nieuwe locatie wil ALDI een energiezuinige supermarkt bouwen met een nieuw concept. “Het initiatief is gekomen van de ALDI om op een andere locatie met een ander concept aan het werk te gaan. We zijn het afgelopen half jaar met de ALDI in gesprek geweest, en het resultaat is dat er diverse onderhandelingen zijn geweest”, aldus wethouder Bongers. De nieuwe supermarkt moet als model locatie dienen voor nieuwe vestigingen in Noordoost Nederland. Het inrichtingsplan van het leegstaande terrein is door de ALDI samen met de gemeente uitgewerkt, maar ook in nauw overleg met woningcorporatie De Veste, de eigenaar van het naastgelegen perceel. Het terrein wordt nu deels gebruikt als parkeerlocatie voor medewerkers van het tegenovergelegen DOEK.

Het braakliggende terrein op de noordelijke hoek van de Nieuwelandstraat en de Schurinkstraat, waar het nieuwe winkelpand moet komen.

Het nieuwe winkelpand moet duurzaam worden. Het zal bijvoorbeeld geen gasaansluiting hebben, en het dak van het gebouw zal worden voorzien van zonnecollectoren. Alle verlichting in en om het pand zal LED zijn, en de koeling in het pand vindt plaats met het natuurlijk koelmiddel CO2, in plaats van andere schadelijke middelen. Ook is er een groen inrichtingsplan ontworpen voor een goede inpassing in de omgeving. Op het eigen terrein komt een parkeervoorziening van circa 130 parkeerplaatsen.

De raadscommissie spreekt in september 2019 over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.