Aanleg windmolenpark Veenwieken start pas volgend jaar

OMMERKANAAL – De aanleg van het windmolenpark De Veenwieken tussen Ommen en Hardenberg, ter hoogte van Ommerkanaal, start begin volgend jaar pas. In de planning was dat de aanleg van de omliggende infrastructuur dit najaar zou beginnen. Maar door de bezwaarprocedure die liep bij de Raad van State en het wachten op de onherroepelijke vergunningen gaat dit niet lukken. Ook was de financiering van de windmolens nog niet helemaal definitief. Inmiddels is dit allemaal afgerond.

Voorjaar

In mei of juni 2019 worden de eerste windturbines gebouwd, voordat dit begint worden de toegangswegen en de benodigde nutsvoorzieningen aangelegd. Het windpark bestaat in totaal uit 10 windturbines. Vijf daarvan op het grondgebied van de gemeente Hardenberg, en vijf op het grondgebied van de gemeente Ommen.

De windmolens vanaf het standpunt Ommerkanaal.

Bezwaar

De gemeente Ommen stapte in september van 2017 samen met andere bezwaarmakers naar de Raad van State om de bouw van de windmolens te voorkomen. Het windmolenpark zou volgens de gemeente een aantasting zijn van het landschap en daardoor funest zijn voor de toeristenindustrie. De gemeente Ommen wilde dat niet de provincie, maar de gemeenten zelf kunnen beslissen waar de windmolens komen. Dit bezwaar werd in december 2017 door de Raad van State ongegrond verklaard.