Extra parkeercontroles in Bouwstraat

Ommen – Om de parkeersituatie in de Bouwstraat te verbeteren, vinden de komende periode extra controles plaats door medewerkers van Toezicht en Handhaving Vechtdal.

Aanwonenden en voetgangers in de Bouwstraat ervaren veel overlast van auto’s die (deels) op het voetpad zijn geparkeerd. Hierdoor moeten voetgangers op de rijbaan lopen en kunnen bewoners van de Bouwstraat soms moeilijk hun huis in en uit.

De rijbaan en het voetpad worden in de straat gescheiden door een geleideband (verlaagde schuine stoeprand). Deels is hierop vanwege een blauwe zone voor parkeren een blauwe lijn aangebracht. De geleideband is de scheiding tussen de rijbaan en het voetpad.

Parkeren op de rijbaan

Als mensen in de Bouwstraat parkeren dan hoort de auto dus op de rijbaan te staan. Dit  voelt misschien vreemd, maar als auto’s op de rijbaan geparkeerd staan kunnen voetgangers veilig passeren en bewoners gewoon hun huis in en uit.

Mensen die hun auto toch (deels) op het voetpad parkeren zijn in overtreding en kunnen een bekeuring verwachten.

Een auto (met parkeervergunning voor de blauwe zone) staat met de rechter wielen aan de verkeerde kant van de blauwe streep.
Een auto (met parkeervergunning voor de blauwe zone) staat met de rechter wielen aan de verkeerde kant van de blauwe streep.