19 lantaarns moeten 2 kilometer parallelweg naast Archemerberg veiliger maken

Ommen/Lemele – Het duurde even, maar de beloofde verlichting naast de parallelweg van de Lemelerweg (N347) tussen Ommen en Lemele is aangelegd; en het merendeel ervan staat inmiddels aan. Het ruim twee kilometer lange stuk parallelweg naast de Archemerberg is een veel gebruikte fietsroute, onder andere door schoolgaande jeugd uit Lemele. Maar op het stuk weg was geen straatverlichting te vinden, en aanwonenden zijn er niet.

In de herfst/winterperiode komt die groep vaak door volledige duisternis. En door de tussenliggende begroeiing is de parallelweg slecht tot niet te zien vanaf de naastgelegen hoofdrijbaan van de provinciale N347. Bovendien is het ontvangst voor de mobiele telefoon op plekken zeer beperkt. Dat alles geeft veel fietsers een onveilig gevoel.

Aanleiding voor de CDA-fractie om tijdens een vergadering van de raadscommissie in oktober 2019 vragen te stellen over de situatie. Ze vroeg om ondanks dat het op die plek niet binnen het beleid past, wel straatverlichting te realiseren. Het college zegde toe met verkeersdeskundigen en politie te gaan overleggen, en de raad over de uitkomsten daarvan te informeren.

Onveilig gevoel

Het blijft helaas niet alleen bij een gevoel. Bij navraag in 2020 bleek dat de sociale veiligheid in 2019 enkele keren in het geding is geweest. Het ging volgens de politie echter nog wel steeds om incidenten. “We weten dat veel mensen een hekel hebben om daar te fietsen en zich onbehagelijk voelen met bos aan weerszijden en beperkte verlichting. En dat ouders het niet fijn vinden als hun kinderen daar fietsen”, reageerde politiewoordvoerster Jacqueline Rustidge destijds.

Er waren de afgelopen jaren de nodige incidenten. Zo sprong er in september 2016 een potloodventer voor een groep fietsende meiden. Een jaar later probeerden twee jongens bij een jonge automobiliste de auto binnen te treden. Op de avond van 15 februari 2019 vond voor zover bekend het meest ernstige incident plaats. Een minderjarig meisje werd ter hoogte van de Beukenallee lastiggevallen door een onbekende man. Een incident dat de politie niet veel later een aanranding noemde. Alles werd in het werk gesteld, maar het onderzoek leidde niet naar een verdachte.

Provincie

Een reactie vanuit het college kwam maar niet, en eind 2020 -bijna een jaar later- vroeg het CDA naar de voortgang. Het college verontschuldigde zich, en merkte op dat de straatverlichting op die plek feitelijk niet in het beleidsplan van zowel de provincie als de gemeente past. Het beleid is namelijk dat er niet meer verlichting wordt aangelegd dan echt nodig; met het motto: ‘Donker waar het kan en licht waar het moet’. De CDA-fractie kan zich prima vinden in dat beleid, maar vindt dat veiligheid voorop staat, en het hier ‘moet’.

Het college was het eens met de CDA-fractie, dat de parallelweg verlicht zou moeten worden. Met name om de sociale veiligheid te verbeteren. Aangezien de parallelweg deel uitmaakt van de provinciale weg, was de gemeente voor het plaatsen van verlichting afhankelijk van medewerking van de provincie. Die gaf destijds aan dat te willen verlenen, door een ontheffing te verschaffen aan de gemeente.

De provincie was destijds bezig met de planvorming voor groot onderhoud aan de bewuste parallelweg. En beide overheden waren van plan bij het plaatsen van de verlichting gezamenlijk op te trekken, en de aanleg te laten meeliften met het project van de provincie. Daarvoor moest de gemeente nog wel een formeel verzoek indienen.

Werkzaamheden

Tussen september en december afgelopen najaar werden de werkzaamheden van de provincie uitgevoerd. Naast het vervangen van asfalt, waren er ook andere werkzaamheden. Zo zijn er bij een aantal kruispunten extra verhoogde vlakken aangebracht. Maar de aanleg van de verlichting gebeurde niet.

Wat de exacte reden daarvoor was kon de gemeente toen niet aangegeven. Maar de provincie en Enexis hadden de benodigde ontheffingen/vergunning in ieder geval nog niet verleend. Nadat de werkzaamheden van de provincie inmiddels waren afgerond, kon er eind december worden begonnen met de aanleg van de kabels. En kort daarna werden de licht masten geplaatst.

De verlichting wordt beschreven als ‘oriëntatieverlichting’, en tussen de in totaal 19 masten zit zo’n 100 à 150 meter. Bij vijf van de kruispunten staat in ieder geval een mast. De lichtmasten zijn voorzien van een afschermend armatuur, zodat de lichtvervuiling naar de bosrijke omgeving toe minimaal is. Verder zijn de masten voorzien van bewegingssensoren in combinatie met een dimprotocol.

“Met deze actie hopen we het gevoel van veiligheid te verhogen op deze route”, laat verkeerswethouder Leo Bongers optekenen in een persbericht. “Omdat de route vooral in de donkere wintermaanden veel gebruikt wordt door schoolgaande jeugd uit Lemele vindt de gemeente dat van groot belang.”