Burgemeester benoemt vier inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

v.l.n.r. Albert van der Vegt, Frouwke Doezeman-Makkinga, Hans Vroomen, Diny Ekkelkamp-Kerkdijk, Harry Woertink
v.l.n.r. Albert van der Vegt, Frouwke Doezeman-Makkinga, Hans Vroomen, Diny Ekkelkamp-Kerkdijk, Harry Woertink

Ommen – Burgemeester Hans Vroomen heeft vanochtend in het Multifunctioneel Centrum De Carrousel in Ommen vier inwoners van deze gemeente onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau tijdens een feestelijke bijeenkomst. Mevrouw G. (Diny) Ekkelkamp-Kerkdijk, mevrouw F.M. (Frouwke) Doezeman-Makkinga, de heer A.(Albert) van der Vegt en de heer H. (Harry) Woertink zijn in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de gemeenschap van Ommen.

Mevrouw Diny Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele

Mevrouw Diny Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele
Mevrouw Diny Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele

Mevrouw Ekkelkamp-Kerkdijk is een sociale vrouw uit Lemele die voor iedereen klaar staat met raad en vooral daad. Vooral de omgeving van Lemele en Archem draagt mevrouw Ekkelkamp in haar har ten haar vrijwillige activiteiten vinden grotendeels in en rondom deze buurtschappen plaats.

De meeste tijd besteedt mevrouw Ekkelkamp al 20 jaar aan het bestuurslidmaatschap van Zangvereniging De Lofstem. Zij bereidt de driewekelijkse vergadering voor en is daarbij aanwezig, beheert en archiveert alle bladmuziek, deze kopieert en verdeelt zij ook. Ze zorgt voor de voorraad showtassen en muziekmappen, adviseert koorleden. Samen met de dirigent en enkele andere bestuursleden kiest zij het repertoire voor de kerkdiensten, concerten en overige optredens. Op de repetitie-avonden is Ekkelkamp aanwezig en neemt ze de ouderen mee die niet zelfstandig naar de repetities kunnen komen.

Vanuit haar functie bij de Zangvereniging de Lofstem coördineert Ekkelkamp de zes Oud Hollandse Markten die jaarlijks gehouden worden rondom de kerk in Lemele. Ze maakt de roosters wanneer welk koorlid op welke avond kniepertjes gaat verkopen, maakt roosters wie gaat bakken en rollen, zorgt voor boodschappenlijsten en de inkoop. Ze bakt en verkoopt zelf ook op de markt.

Oud papier wordt opgeslagen in een schuur bij mevrouw Ekkelkamp. Het gaat hierbij meer om het sociale aspect: een ontmoetingspunt met koffie en thee voor de bewoners van Lemele en Archem. Ze haalt ook boeken uit het oud papier die ze weggeeft of verkoopt. De opbrengst van ongeveer 100 ton ingezameld papier levert ongeveer € 6.000,00 op voor de kerk in Lemele.

Ook de praalwagens voor de jaarlijkse optocht tijdens de Koningsdag in Ommen en tweejaarlijks voor het Lemels Feest worden bij Ekkelkamp gestald. Haar erf wordt ter beschikking gesteld voor het bouwen van de praalwagens, ze zorgt ook dan voor koffie, thee en koek. Door deze activiteiten zorgt Ekkelkamp ervoor dat de hechtheid binnen de gemeenschap groot blijft, ze zorgt ook voor de motivatie om in gemeenschapszin deel te nemen aan tradities en het maatschappelijk speelveld.

Daarnaast zit mevrouw Ekkelkamp al zes jaar in de oudercommissie en met deze commissie organiseert ze jaarlijks een busreis voor mensen ouder dan 65 jaar. Gemiddeld gaan 80 tot 90 mensen mee. Ekkelkamp is bij de bespreking waar de reis naar toe gaat, deelt programma’s persoonlijk uit en ze gaat op stap om reizigers te werven en om geld te innen om de reis te bekostigen. Op de reisdag zelf begeleidt ze de ouderen.

Buiten deze activiteiten collecteert Ekkelkamp al 35 jaar voor de Nierstichting. Was ze actief op de basisschool waar zij in de oudercommissie zat, voorleesmoeder, en overblijfmoeder was, en mee ging op schoolreis en dergelijken. Ook was ze vroeger leidster bij Scouting van Pallandt. Daarnaast ontfermt ze zich over asielzoekers die tegenover haar huis op een camping wonen.

Mevrouw Frouwke Doezeman-Makkinga uit Ommen

Mevrouw Frouwke Doezeman-Makkinga uit Ommen
Mevrouw Frouwke Doezeman-Makkinga uit Ommen

Mevrouw Doezeman wordt beschreven als een drijvende kracht haar vrijwillige activiteiten. Ze wordt geprezen om haar deskundigheid en vakmanschap tijdens het jureren. Ze wordt beschreven als nuchter en beschikt over een sterk relativeringsvermogen en humor.

Doezeman is al vanaf 1971 betrokken bij het historisch tijdschrift De Darde Klokke, opgericht door haar vader Dieks Makkinga. Dit is een driemaandelijkse verschijnend tijdschrift over de geschiedenis van Ommen met bijna 1000 abonnees. Zij is actief als vrijwilliger bij het redigeren, controleren, typen en stencilen, tot de komst van de computer, van de verhalen voor het historisch tijdschrift De Darde Klokke. Vanaf 1987 is zij redactielid en schrijft ze gedichten in het Ommer dialect. Het doel is om het Ommer dialect in stand te houden en daarnaast informatie te verstrekken over de geschiedenis van Ommen. Zij is een drijvende kracht achter de stichting en zet al jaren het werk van haar vader op zeer betrokken en inspirerende wijze voort.

Ook maakt mevrouw Doezeman al meer dan 25 jaar deel uit van de jury van vereniging “Gemienschap van Oll Ommer”. Naast het in stand houden van het Ommer Dialect organiseert “Gemienschop” meerdere activiteiten waaronder, met Pasen, de jaarlijkse optocht met versierde zwaantjes. Een jury beoordeelt welke versierde zwaantjes in aanmerking komen voor een prijs. Het is mede aan haar te danken dat het “Gemienschop” ieder jaar weer lukt om een mooie optocht met versierde zwaantjes door Ommen te organiseren.

Naast bovengenoemde vrijwillige activiteiten is mevrouw Doezeman vanaf 1972 actief betrokken bij de kerk in meerdere functies. Ze was scriba en wijkouderling in het ouderenpastoraat. De beheersing van het van het Ommer dialect van mw. Doezeman werd door de ouderen binnen het pastoraat bijzonder gewaardeerd.

En ook van het van het 4-mei comité in Ommen maakt mevrouw Doezeman al meer dan 25 jaar deel uit. Het comité is het eerste aanspreekpunt van de gemeente waar het de herdenkingen betreft en de leden van het 4-mei comité vertegenwoordigen hierin de inwoners van Ommen. Het comité beijvert zich voor het op waardige wijze herdenken van de oorlogsslachtoffers en burgerslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn gevallen. Mw. Doezeman is een betrokken lid en mede door haar bijdrage wordt in Ommen op een waardige wijze herdacht.

De heer Albert van der Vegt uit Ommen

De heer Albert van der Vegt uit Ommen
De heer Albert van der Vegt uit Ommen

De heer Van der Vegt is zeer begaan met de geschiedenis van de gemeente Ommen en met de traditionele activiteiten in de gemeente Ommen. Geschiedenis is en blijft zijn grote hobby. Zijn woorden: “Je zoekt wat uit voor jezelf en doet een ander er weer plezier mee.” De heer Van der Vegt wordt omschreven als een man waarop je nooit tevergeefs een beroep doet, een optimistische man, goedwillend en behulpzaam.

Van der Vegt maakt sinds het oprichten van de Historische Kring Ommen in 1997 deel uit van het bestuur. De Historische Kring Ommen heeft ruim 700 leden en heeft de beschikking over een eigen verenigingsruimte. Juist over deze ruimte heerst de heer Van der Vegt: hij is geen vergaderman, wel aanwezig bij alle bestuursvergaderingen, maar hij zorgt voor de ruimte van de HKO.

In de Historische Kring Ommen zijn verschillende werkgroepen actief, onder andere de werkgroepen Genealogie, Dialect, Foto en Film, Boerderij- en veldnamenarcheologie, Tweede Wereldoorlog. Van der Vegt neemt actief deel aan verschillende werkgroepen, maar besteedt de meeste tijd aan de werkgroep genealogie. Daarvoor is hij contactpersoon en de werkgroep heeft op de laatste dinsdag van de maand een bijeenkomst, behalve tijdens de zomermaanden. Iedereen is welkom voor vragen over genealogie of voor wie op weg geholpen wil worden met het maken van een stamboom.

Op 12 mei 2016 zijn de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen gefuseerd. De nieuwe organisatie heet het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Ook in het gebouw van het Streekmuseum verricht Van der Vegt hand- en spandiensten. Meneer Van der Vegt is de technische man en het manusje van alles; stopcontacten maken, tafels repareren, maar ook zorgen dat schilderijen recht hangen in het Streekmuseum.

Jaarlijks zijn circa 7 Bissinghdagen in de gemeente Ommen. Tijdens de historische modeshow die de Historische Kring organiseert, helpt Van der Vegt met opbouwen en spullen regelen. Als er modellen te weinig zijn op de catwalk, loopt hij zelf mee met de modeshow. Tijdens de Bissinghmarkten helpt Van der Vegt mee met het opzetten en afbreken van kramen, maar ook helpt hij mee met de verkoop achter de kraam. Hij laat zelfs ambachtelijke werkzaamheden zien aan de bezoekers, in een boerenkiel als een echte ‘touwslager’. Ook tijdens de jaarlijkse optocht op Koningsdag helpt Van der Vegt mee en fiets met de optocht mee om alles goed te laten verlopen.

Meneer Van der Vegt is sinds 1971 actief voor het tijdschrift De Darde Klokke. Van der Vegt is begonnen als archivaris van het tijdschrift. Momenteel vervult hij de bestuursfunctie van penningmeester. Hij zorgt voor het werven van adverteerders en de ledenadministratie. Van der Vegt is de man die zorgt dat de Darde Klokke van de drukker naar de lezers komt.

Ook voor de vereniging Gemienschap van Oll Ommer draagt meneer Van der Vegt zijn steentje bij aan het jaarlijkse paasvuur. Hij zorgt voor de opbouw van het paasvuur, de bewaking en mede organiseert hij het geheel. Daarnaast is hij jurylid bij de Palmpasenoptocht en is hij medeorganisator van het jaarlijkse eiertikken in het centrum van Ommen.

Daarnaast helpt meneer Van der Vegt al meer dan 30 jaar mee aan het maken van kerstpakketten voor ouderen. Ook werkt hij mee aan de jaarlijkse rommelmarkt en draagt hij zijn steentje bij als vrijwilliger voor de plaatselijke kerk.

De heer Harry Woertink uit Ommen

De heer Harry Woertink uit Ommen
De heer Harry Woertink uit Ommen

Wanneer de haam van Harry Woertink wordt genoemd, dan valt het woord ‘geschiedenis’ als eerste. Uit alle stukken die zijn binnengekomen bij de gemeente blijkt hoe betrokken Woertink is bij de geschiedenis van de gemeente Ommen.

Net zoals Albert van der Vegt maakt Woertink vanaf het oprichten van de Historische Kring Ommen in 1997 deel uit van het bestuur hiervan. Woertink is contactpersoon van de werkgroep Tweede Wereldoorlog en vanuit die functie zit Woertink ook in het 4 mei comité. Jaarlijks is op de Besthmenerberg een herdenking. Door een werkgroep wordt het monument van Kamp Erika vervangen, zodat het meerde uitstraling en waarde krijgt die het werkelijk verdient. Meneer Woertink is één van de initiatiefnemers om het huidige monument te vervangen.

Op 12 mei 2016 zijn de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen gefuseerd. Van het Streekmuseum maakt is Woertink sinds 1983 bestuurslid. Daarnaast is hij sinds 2016 ook waarnemend voorzitter van de nieuwe organisatie; het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO).

In zijn rol als bestuurder van het CCO en in zijn rol als commissievoorzitter van het Streekmuseum zet Woertink zich vrijwillig in voor veel activiteiten. Tijdens de organisatie van museumevenementen kan men altijd op hem rekenen. Voorbeelden hiervan zijn: tentoonstelling “Ommen 70 jaar bevrijd”, gevangenkamp “Kamp Erika”. Ook de organisatie van de Sallandse Markten en goedbezochte thematische avonden over historische onderwerpen in het Streekmuseum. Daarnaast geeft hij rondleidingen in het museum en lezingen.

Woertink is bijzonder begaan met de geschiedenis van Ommen en omgeving. Bijna wekelijks verschijnen van zijn hand goed gedocumenteerde artikelen over de historie van Ommen in kranten en tijdschriften, in historische bladen en op de website van OudOmmen.nl. De belangstelling voor zijn authentieke artikelen en verhalen is ongekend groot. Hij werkt nauwkeurig en weet tijdens vergaderingen altijd het historisch perspectief te zien en terug te halen hoe het vroeger zat. Hierdoor maakt Woertink de geschiedenis van Ommen toegankelijk. Voor alle instanties in de regio Ommen is Woertink de aangewezen persoon om geschiedenis over willekeurige onderwerpen boven water te krijgen en dit vervolgens om te zetten in boeiende en verrassende artikelen.

Naast zijn bestuurdersleven schrijft Woertink al sinds 1984 in het tijdschrift De Darde Klokke. Vanaf 1995 is Woertink eindredacteur van De Darde Klokke.

Behalve de geschiedenis van Ommen en regio is Woertink een groot liefhebber van de Ommer molens. Ook daar neemt hij een belangrijke plaats in voor het behoud van de molens. Hij is een van de medeoprichters van de Stichting Ommer Molens in 1994. Met onderbrekingen heeft hij jarenlang een bestuursfunctie bekleed. Nu is hij alweer een aantal jaren secretaris van de Stichting. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molens in de gemeente Ommen. Woertink is een gediplomeerde molengids en is lid van de werkgroep Ommen Molendag. Jaarlijks wordt deze dag georganiseerd en alle Ommer molens nemen hieraan deel. Het aantal bezoekers van zowel de lokale bevolking als van de toeristen is erg groot.

Twee periodes was dhr. Woertink raadslid voor de PvdA. De vorige raadsperiode was hij voor deze partij plaatsvervangend commissielid.

Naast alle tijd die Woertink steekt in de bovengenoemde CCO, Streekmuseum, De Darde Klokke en Stichting Ommer Molens zit hij niet stil. Ook is hij gids van Zonnebloemreisjes, wandelgids met Landstede Welzijn Ommen, gids bij stadswandelingen door Ommen, bestuurslid bij Open Monumentendag Ommen, mantelzorger/bewindvoerder over inwoner Ommen. Ook is hij bestuurslid en voorzitter van de Gemienschap Oll Ommer, culturele belangenvereniging Ommenaren en initiatiefnemer voor het gezamenlijke museumoverleg in de gehele regio.