Disclaimer

Copyright/auteursrechten

Op alle foto’s, video’s, teksten en overige publicaties op deze website rust copyright. Op basis van de Auteursrecht 1912 dient u vooraf aan ieder gebruik schriftelijk toestemming te hebben van De Ommenaar of Ardesch Media.

Bij publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal afkomstig van De Ommenaar of haar andere publicaties, wat gebeurd is zonder schriftelijke toestemming, volgt zonder waarschuwing een factuur van tenminste het bedrag dat beschreven is in Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van Ardesch Media.

Disclaimer

Ardesch Media verleent u hierbij toegang tot https://ommenaar.nl/ (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ardesch Media behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen of toevoegen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Ardesch Media spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ardesch Media. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ardesch Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.